КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Въздействие върху крилото на лифта
Вижте също:
 1. Калциеви антагонисти: нежелани реакции и междинни ефекти
 2. Аеродинамичното качество на крилото е съотношението на повдигане към теглителна сила при даден ъгъл на нападение.
 3. На свой ред, контролните действия на входа на VCO
 4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ИЗЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ СНИМКИ
 5. ЕФЕКТИ НА БИГАРМАННАТА ВИБРАЦИЯ НА НЕЛИНАРЕН РЕЗИСТИВЕН ЕЛЕМЕНТ
 6. Звуково въздействие
 7. Ефектите на йонизиращото лъчение върху тъканите на тялото
 8. Ефектите на масажа върху кръвоносната система и лимфната система.
 9. Ударението на масажа върху подкожния мастен слой.
 10. Въздействие върху хората.
 11. Излагане на ниски температури

Геометрични характеристики на крилото.

Крилото и неговата цел

Крилото на самолета е проектирано така, че да създава необходимата сила за повдигане на самолета във въздуха.

Аеродинамичното качество на крилото е по-голямо, толкова по-голяма е силата на повдигане и по-малко плъзгане.

Повдигането и плъзгането на крилото зависят от геометрията на крилото. Геометричните характеристики на крилото се намаляват главно до характеристиките на крилото в плана и характеристиките на профила на крилото.

Геометричните характеристики на крилото се намаляват главно до характеристиките на формата на крилото в плана и до характеристиките на профила на крилото. Крилата на модерните въздухоплавателни средства във форма в плана могат да бъдат: елипсовидни, правоъгълни, трапецовидни, пометени и триъгълни.

Най-доброто в аеродинамичните условия е елипсоидната форма, но това крило е трудно за производство, затова рядко се използва. Правоъгълното крило е по-малко изгодно от гледна точка на аеродинамиката, но много по-лесно за производство. Трапецовидни крило аеродинамични характеристики на по-добра правоъгълна, но малко по-трудно да се произвеждат.

Дълбоките и триъгълни крила от гледна точка на аеродинамиката при подземни скорости са по-малки от трапецовидните и правоъгълни, но при трансонни и свръхзвукови имат значителни предимства. Следователно, такива крила се използват само за самолети, които летят при трансонтови и свръхзвукови скорости.

Влияейки върху крилото, въздушният поток, в допълнение към хоризонталната сила на плъзгане, насочен назад, причинява напречната вертикална сила, която се използва за поддържане на модела въздухоплавателно средство във въздуха, т.е. за полет и поради това се нарича повдигаща сила.

Тази сила на повдигане се дължи на движението на въздуха и следователно е динамична сила на повдигане. Въпреки това силата на повдигане на крилото зависи не само от формата, профила и площта на хоризонталната проекция на крилото, но и от ъгъла на нападение. Всеки профил достига своята максимална сила на повдигане само при определен ъгъл на нападение. Необходимо е този ъгъл да се увеличи и потокът ще започне да пада от горната повърхност и да се превърне в турбулентност. Силата на плъзгане в резултат на това ще се увеличи значително и асансьорът ще намалее. Освен това, щом ъгълът се увеличава, се проявява много неприятно свойство на много профили - изместването на центъра на натиска. Въздухоплавателните центрове на центровете за тежест и налягане трябва да се намират близо една до друга и да лежат на една и съща вертикална равнина. При повечето модели то се намира в точката на съответната 30% акорд (ширина) на крилото. Поради изместването на центъра на налягането, моделът на самолета губи стабилност по време на полет. Следователно, трябва да изберете профил, чийто център за налягане с промяна на ъгъла на атака да се смени възможно най-малко. При отрицателни ъгли на атака на крилото, потокът се разрушава от долната му повърхност, плъзгането също се увеличава и силата на повдигане намалява.Натоварването на крилото се определя като съотношението между теглото на модела в грамове по време на излитане и общата носеща повърхност в квадратни дециметри, състоящо се от повърхността на крилото и стабилизатора (носителят се нарича повърхността, която създава повдигащата сила) и се изразява в грамове на квадратен дециметър. Плъзгачите имат относително нисък процент на спускане и ниско натоварване на крилото. Високоскоростните модели с висок спад обикновено имат високи криви натоварвания. Освен това, всеки профил е проектиран за добре дефинирано натоварване на крилото. Значителен излишък от тази максимална стойност разрушава летателните качества на модела.

Сега няколко думи за стабилността на модела в полет. Става дума за динамична стабилност, която трябва да бъде осигурена по три взаимно перпендикулярни оси. Осите са линии, пресичащи се в центъра на тежестта на модела на самолета. Обикновено моделът на самолета трябва да се завърта около всяка ос с помощта на отделен волан. елироните осигуряват завой около надлъжната ос, асансьорът - около напречната, рулята - около ос на височина.

Моделът трябва да бъде стабилен във всичките три оси. Такова състояние на модела по време на полет се нарича стабилно, когато, когато се отклонява от първоначалното си положение (поради пориви на вятъра или възходящи топлинни потоци), той се връща в предишното си нормално положение без помощта на руля.

Концепцията за надлъжна стабилност се отнася до въртенето на модела около напречната ос. Тя се определя от областите на крилото и стабилизатора, техните ъгли на атака и разстоянието на стабилизатора от центъра на тежестта. Надлъжната стабилност на модела може значително да се подобри чрез избора на профили със стабилен център на налягане.

Напречната стабилност се получава, когато моделът се върти около надлъжната ос. Пресечната стабилност може значително да се увеличи, като се даде на крилото V-образна форма.

Когато моделът се търкаля, действащите повърхности на двете половини на крилото не са идентични. голямата действаща повърхност създава по-голяма сила на повдигане и следователно по-голям обрат на въртящия момент, който връща модела в нормално положение.

За моделите без керономи трябва да се внимава за повишена странична стабилност, която може да бъде постигната чрез избиране на съответната форма на крилото на V-образния фрагмент. За надеждна стабилност е достатъчен ъгъл от 5 ° -8 ° (при наличие на цилиндър 5 ° -5 °).

Стабилността на коловоза се отнася до въртенето на модела на самолета около оста на височината. Поддържането на курса се осигурява по време на полет главно от кормилото. Въпреки това, при летене по крива стабилността на пътя е пряко свързана с страничната стабилност (моделът лети с цилиндър по кривата на траекторията, като се върти в тази посока - надлъжните и вертикалните оси), поради което твърде голямо влияние на руля е нежелателно. Обръщането на модела около вертикалната ос (и следователно прекалено острата реакция към отклонението на руля) може да бъде ограничено до избора на сравнително голяма повърхност на страничната секция. Пътническата стабилност също се поддържа благодарение на факта, че ефективното съпротивление на една от крилата половини по време на завиване става по-голямо от това на другото (V-образното крило има подобен ефект върху страничната стабилност). Ята е незначителните ъглови отклонения на въздухоплавателното средство от главната посока в хоризонталната равнина по отношение на вертикалната ос, когато кормилната позиция е права. Стабилизиращият ефект може да се подобри чрез измиване на крилото. На практика всички видове устойчивост са тясно свързани помежду си. Срещнахме се тук само с най-важните разпоредби на аеродинамиката.