КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Тема 21. Граждански договор. Тема 20. Общи разпоредби относно задълженията
Вижте също:
 1. III. Характеристики на сключването и изпълнението на договора
 2. V. Договори (клауза 1, клауза 1, член 8 от Гражданския кодекс).
 3. VI. Валидност на договора във времето
 4. VII. Недоговорни задължения (правоприлагане)
 5. Споразумение с Агенцията
 6. Споразумение с Агенцията
 7. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АГЕНТИ
 8. Споразумение с Агенцията
 9. Споразумение с Агенцията.
 10. Споразумение с Агенцията.
 11. Споразумение с Агенцията.
 12. Административни правни споразумения като правна форма на управление

Тема 20. Общи разпоредби относно задълженията

Понятието за закона за задълженията. Системата на правото на задълженията.

Концепцията за ангажираност. Основания за задължения. Класификация на задълженията. Задължения с множество теми и участие на трети страни. Промяна на лицата в задължението. Замяна на задължението на заемодателя. Замяна на задълженията на длъжника.

Изпълнение на задълженията. Концепцията и принципите за изпълнение на задълженията. Условия за правилното изпълнение на задълженията. Предмет на изпълнение. Предмет на изпълнение. Методът на изпълнение. Място на изпълнение. Краен срок.

Начини за изпълнение на задълженията. Концепцията и методите за осигуряване на задълженията. Наказание. Бейл. Задръжте. Гаранция. Банкова гаранция. Депозит.

Прекратяване на задълженията. Концепцията и основанията за прекратяване на задълженията. Методи на хотела (основания) за прекратяване на задължението.

Основни термини и понятия: Закон за задълженията; ангажимент; изпълнение на задълженията; обезщетение за пропуснати ползи; залог; задържане; поръчителство; банкова гаранция; депозит; прекратяване на задълженията.

Тестови въпроси

1. Какво означава законът за задълженията?

2. Каква е основата на задълженията?

3. В какви случаи е възможно да се променят лицата в задължението и какво се има предвид при прехвърлянето, прехвърлянето и прехвърлянето на дълг?

4. Какво се разбира от условията на задължението?

5. Какво означава чрез изпълнение на задълженията и какви са техните видове?

6. Какво означава "обезпечение" и какви са нейните видове?

7. Какво се има предвид при прекратяване на задълженията и какви са основанията им?

Понятието за договор. Свобода на договора и съдържанието на принципа на свободата на договаряне.

Видове договори в гражданското право. Договори за собственост и организация. Смесени договори. Обществена поръчка и договор за придържане.

Съдържанието на договора. Значителни, обикновени и случайни условия на договора. Форма на договора. Тълкуване на договора.

Сключването на договора. Общата процедура за сключване на договор. Сключването на договора без неуспех. Сключването на договора без неуспех. Сключването на договора на търга.

Прекратяване и изменение на договора. Основания за изменение и прекратяване на договора. Процедурата и последиците от прекратяването или изменението на договора.

Основни термини и концепции: договор; свобода на договора; смесен договор; обществена поръчка; споразумение за присъединяване; предварителен договор; сключването на договора; изменение на договора; прекратяване на договора.

Тестови въпроси

1. Какво означава договор в гражданското право и какъв е принципът на свободата на договаряне?

2. Какво означава договор в полза на трета страна и предварителен договор?

3. Какво означава обществена поръчка и договор за присъединяване?

4. Какво се разбира от съществените условия на договора?

5. Какво означава оферта и приемане?

6. Какво означава сключването на договора задължително и сключването на договора на търга?

7. Каква е основанието за прекратяване и изменение на договора и в какъв ред можете да прекратите или промените договора?