КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Общи характеристики на гражданското право
Вижте също:
 1. Член 2. Основни трудови права на работниците
 2. Чл. 353. Държавен контрол (надзор) над спазването на трудовото законодателство и други нормативни актове, съдържащи норми на трудовото законодателство
 3. Д) Единството на принципите на гражданското производство.
 4. Д) Нарушение или неправилно прилагане на процесуалното право.
 5. Ж) Насладете се на всички права и изпълнявате всички задължения на ищеца.
 6. I. Аргументи от областта на частното право
 7. I. Обща част.
 8. I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИСЦИПЛИНАТА
 9. I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИСЦИПЛИНАТА
 10. II. Актове на федералните публични органи, като източници на общинско право.
 11. II. Аргументи от публичното право
 12. II. Метод на общинското право.

ОБУЧЕНИЕ-МЕТОДИЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ПОДКРЕПА НА ДИСЦИПЛИНАТА

а) основна литература:

1. Гражданско право: учебник: в 3 тона / Ед.: А. П. Сергеев, Ю К. Толстой. - 6-то издание, Pererab. и добавете. - М.: Prospect T. 1, 2011. - 773 стр.

2. Гражданско право: учебник / изд. М.Расолов, П.В. Алекси, А.Н.Куцбарова - М .: UNITY-DANA.- 2011 г.- 911 стр. Електронна библиотечна система IPRbooks. Електронен ресурс: URL: http://www.iprbookshop.ru/grazhdanskoe-pravo.-uchebnik.html

б) допълнителна литература:

1. Гражданско право на Руската федерация. Част Общи [Текст]: Днес задачи / ома. JURID. Inst; комп. В. А. Цветков. - Омск: [b. и.], 2010. - 70 стр.

2. Гражданско право: учебник: в 2 тона / Ед. Е. Суханова. М., 2005. Том 1, 2 (половин в 1).

3. Гражданско право: учебник за университетите / изд. Т. Иларионова, Б. М. Гонгало, В. А. Пленева. М., 2001. Част 1.

4. Коментар към Гражданския кодекс на Руската федерация на част първа (разбивка) / изд. О. Н. Садикова. М., 2003.

5. Виторянски В. Коментар на Резолюцията на Пленума на Върховния
Съдът на Руската федерация и Върховният арбитражен съд на Руската федерация от 1 юли 1996 г. // Икономика и право. 1996 г. № 9.

6. Покровски I. А. Основни проблеми на гражданското право. М., 2001.

7. Shershevich GF Курсът на гражданското право. М., 2001.

8. Яковлев В.Ф. относно Резолюцията на пленума на Върховния съд на Руската федерация и пленума на Върховния арбитражен съд на Руската федерация от 1 юни 1996 г. // Бюлетин на Върховния арбитражен съд на Руската федерация. 1996 г. № 9.

9. Pilyaeva, V. V. Граждански права в схеми и определения [Текст]: проучвания. наръчник / V. V. Pilyaeva. - 5-то издание, преработено. - М .: Knorus, 2011. - 272 стр.

10. Граждански права в схеми (общи и специални части) [Текст]: проучвания. ръководство / А. А. Молчанов. - трето издание, Pererab. и добавете. - Москва: Eksmo, 2010. - 542 стр.

11. Vasin V.N. Гражданско право на Русия. Общата част. Специална част (с коментари и примери от практиката) [Текст]: учебник / В.Н. Васин, В. И. Казанцев. - М .: Принц. свят, 2007. - 786 стр.

1. Андреев V. К. Граждански кодекс и последното законодателство // Държава и право. 1994 г. № 4.

2. Belkin A. A. Правни актове: притежаване на власт и действие // Право. 1993 г. № 5.

3. Belykh V.S. Граждански кодекс на Русия: нов модел на регулиране и съдебна практика // Държава и право. 2001 г. № 8.

4. Belykh V.S. Основните насоки за подобряване на първата част на Гражданския кодекс на Руската федерация // Бизнес право. 2010. N 1. S. 15 - 21.

5. Богданова Е. Форми и методи за защита на гражданските права и интереси // вестник на руското право. № 6.

6. Bodrov R. I. Митническия бизнес оборот като основа на задълженията в гражданските и административните отношения // Гражданско право. 2009. № 2. стр. 16-197. Bonner A.T. Прилагане на аналогия при разглеждането на граждански дела от съда // Съветска държава и закон. 1976 г. № 6.

8. Braginsky M. Общи разпоредби на новия Граждански кодекс на Руската федерация // Икономика и право. 1995 г. № 1.

9. Briksov V. V. относно правната сила на кодифицираните федерални закони // Journal of Russian Law. 2003 г. № 8.

10. Vavilin E.V. Концепцията за развитие на руското гражданско право: основните насоки // Гражданско право. 2010. N 1. П. 3 - 5.

11. Vitryansky V.V. Ролята на институциите на гражданското право за намаляване на последиците от икономическата криза // Journal of Russian law. 2011. N 1. стр. 14-20.

12. Eremenko A.S. Теоретични въпроси на конфликта на нормите на гражданското право // Руската правосъдие. 2010 г. № 10. 7 - 9.

13. Lukyanenko M.F. Концепции за оценка на гражданското право: рационалност, почтеност, същественост. М.: Устав, 2010. 423 стр.

14. Maleina M.N. По въпроса за гражданското право // Държава и право. 2001. No. 1.C.25-31.

15. Mkrtumyan. А. Ю. Съдебната практика като източник на гражданско право // Гражданско право. 2008. № 4. стр. 10-13.

16. РИБАКОВ В. А. относно функциите на гражданското право регулиране // Гражданско право. 2009 г., стр. 17-20.

17. Tarkhov V. A. Предмет на гражданското право. Лични нетърговски отношения // Гражданско право. 2009. № 2. S. 3-5.

18. Tarkhov V.A. Предмет на гражданското право. Отношения с недвижими имоти // Гражданско право. 2009. №1. Стр. 3-11.

19. Толстой, Ю К. относно концепцията за развитие на гражданското законодателство // вестник на руското право. 2010. No. 1. П. 31-38.

20. Tolstoy Yu K. Принципи на гражданското право // Юриспруденция. 1992 г. №2.

21. Kharitonov Yu.S. Съзнателност като принцип на управление в частното право // Гражданско право. 2010. N 3. S. 7 - 10.

22. Erdelevsky A.M. По някои въпроси, свързани със злоупотреби с правото // ATP Consultant Plus. 2010.