КАТЕГОРИИ:

основен
Случайна страница
контакти


въпрос 27
Финалната фаза на творческия акт в областта на журналистиката.Основни операции и техните характеристики.Концепцията за "психологическа хватка".Причини за трудностите в плана за изпълнение на журналистическа дейност

Финалната фаза на журналистически творчество - създаване на текст.Необходимо е да се:

- анализира чул;

- да се систематизират;

- за да видите по-дълбок смисъл;

- за да изберете съответните факти;

- изграждане в съответствие с нормите на журналистически творчество.

Етап създаде текст, съставен от 4 стъпки:

1) получаване на окончателен проект.Операция "окончателното формиране на дизайна", който се открива на етапа на създаване на текста, - момента, когато авторът не изглежда напълно ясно, а не подробно, но цялостната визия за бъдещата работа.План - има мисловен образ на бъдещата работа, включително на намотката и неговата тема и идея и принцип на организация ( "ход").С други думи, идеята е, че конкретна цел, че развитието е посветена на началния етап на творческия акт и, че докато тя е на последния етап ще бъде заложено в текста.

2) спецификация дизайн.За много хора това е нещо като да направите план.Спецификация на дизайн - е опит да се разкрие състава на материала, вижте състава му решение.Много по-често, за да се конкретизира използването на плана журналисти резюмета, "предписва" индивидуални парчета от материала: в началото, кулминацията на параграфа, крайният ...

3) осъществяване на дизайна.По време на тази операция, там не е само за търсене на думи.Ето го формира структурата на текста - конкретен състав "факти", "образи" и "стандарти" са комбинирани методи за тяхното представяне, елементите на текстови се правят - mikrosmysly, определена от тяхната повърхност и дълбока връзка, определен състав.

Трудности при увеличението на план за изпълнение рязко, когато е установено наличие на следните условия:

- недостатъчно развитие на психологическите качества на лицето, от значение на този етап от творчеството - асоциативен мислене, въображение и способност за бързо разгръщане и свиване на информацията и др.;

- липсата на обща култура и беден речник;

- Не точно формира професионално съзнание на зоната;

- недостиг на съществени грешки, дължащи се на фишове или началния етап на творческия акт.

Каталог на Операция "план за изпълнение" - оригиналната версия на текста.

редактиране Copyright текст.Когато създавате редактиране на текст се извършва непрекъснато.

В контекста на дейностите на журналиста са регламентирани неговите творчески занимания не само от твърди срокове, но също и на определен брой линии на лента, а броят на минути във въздуха.Способността да се премине на работа на време не идва веднага.Начинаещите често се оплакват, аз се опитвам трудно да улови, но не излиза - не е писано!Така че, наистина, на производството: психологическото сцепление.Това се случи, обикновено се дължи на технически нарушения на творческия процес.