КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Член 35-7. Провеждане на търг
1. Търгът се провежда на уеб портала за обществени поръчки на датата и часа, посочени в обявлението за обществената поръчка, като се използва тръжният метод.

Денят на търга е работен ден след изтичането на два работни дни от датата на изтичане на разглеждането на заявленията за участие в търга.

2. Потенциалните доставчици, признати за участници в търга, участват в търга.

3. Търгът се провежда чрез намаляване на текущото ценово предложение, като се започва с разпределена сума за закупуване на стоки, работа, услуги, които са предмет на търга, чрез тръжна стъпка.

Нарастването на аукциона варира от половин процент (0,5) до пет процента от отпуснатата сума за закупуване на стоки, работа, услуги, които са предмет на търга.

4. При провеждането на търг участниците в търга представят предложения за цената на стоките, работата и услугите, които са предмет на търг, които предвиждат намаляване на текущото минимално ценово предложение със сума в рамките на увеличението на търга.

5. При провеждането на търг всеки участник в търга има право да подаде оферта за цената на стоките, работата, услугите, които са предмет на търга, намалена от определената сума за закупуване на стоки, работа, услуги, които са предмет на търга, независимо от стъпката на търга, предложения.

6. Участникът в търга няма право да подаде оферта за цената на стоките, работата и услугите, които са предмет на търга, по-ниска от настоящата минимална оферта върху цената на стоките, работата, услугите, които са предмет на търга, ако такава оферта за цената на стоките, Услугите, които са предмет на търг, се подават от същия участник в търга.

7. Времето за получаване на предложенията от участниците в търга за цената на стоките, работата и услугите, които са предмет на търг, е тридесет минути от началото на аукциона, както и десет минути след последната оферта за цена на стоки, работа и услуги, които са предмет на търг. Ако в определеното време няма нито едно предложение за по-ниска цена за стоките, работата или услугите, които са обект на търга, търгът приключва.

8. В случай, че цената на продукта, работата или услугата, която е предмет на даден търг, е равна на цената, предложена от друг участник в търга, цената на продукта, работата или услугата, която е предмет на предишния търг, получена от други оферти, се признава за най-добра.

9. В случай, че в рамките на тридесет минути след началото на търга нито един от участниците в търга не е представил предложения за цената на стоките, работата или услугите, които са обект на търга в съответствие с параграф 4 от настоящия член, търгът се обявява за невалиден.

10. Протоколът за резултатите от търга се генерира автоматично и се публикува в уеб портала за обществени поръчки в деня на приключване на търга.

Законът се допълва от член 35-8 в съответствие със Закона на Република Казахстан от 13.01.12 г., № 543-IV (влиза в сила след изтичането на тридесет календарни дни след първото му официално публикуване )