border=0


P.

1. 15. 5. Анимация. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 104
1. 15. 5. 1. Анимация със запаметяване на част от екрана. , , , , ... , 104
1. 15. 5. 2. Анимация с редуващи се видео страници. , , , , ... , 107
1. 15. 5. 3. Анимация с изображение за контрол на движението. , , , , , , 108
1. 15. 5. 4. Промяна на контурното изображение. , , , , , , , , , , , 109

Глава 2. Програмиране в Turbo-Pascal . , , , , , , , .. 111

2. 1. Геометрични конструкции на равнината. , , , , , , , , , , , , , 111
2. 1. 1. Графични функции. , , , , , , , , , , , , , , , , , 111
2. 1. 2. Графично решение на уравнения. , , , , , , , , , , , , , , , , 118
2. 1. 3. Геометрични конструкции на равнината. , , , , , , , , , , , 118
2. 1. 4. Изграждане на допирателни и нормални към равнинни криви. , , , 119
2. 1. 5. Двумерни координатни трансформации. , , , , , , , , , , , , , 121
2. 1. 6. Проекция на пространствено изображение на тяло върху равнина. , 126
2. 2. Някои проблеми на физиката. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 128
2. 2. 1. Механика. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 128
2. 2. 2. Оптика и светлина. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 135
2. 2. 3. Електростатика и електромагнетизъм. , , , , , , , , , , , , , , , , 138
2. 3. Математическо моделиране на физическите процеси. , , , , , , , 140
2. 4. Моделиране на многовариантни задачи с помощта на графики. , 147
2. 5. Програми на математически изчисления. , , , , , , , , , , , , , , , , 150
2. 5. 1. Числово решение на уравнения. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 150
2. 5. 2. Най-малкото квадратно приближение. , , , , , , , , 152
2. 5. 3. Числено изчисление на интеграли. , , , , , , , , , , , , , , , , 153
2. 5. 4. Сортиране на едномерни масиви. , , , , , , , , , , , , , 156

Глава 1. Турбо-паскален алгоритмичен език

; Дата на добавяне: 2015-04-20 ; ; изгледи: 243 ; Публикуваните материали нарушават ли авторските права? | Защита на личните данни


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добри думи: Можете да си купите нещо за стипендия, но не повече ... 9467 - | 7510 - или прочетете всичко ...

Прочетете също:

border=0
2019 @ ailback.ru

Генериране на страница за: 0.002 сек.