КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военно дело (14632) Висока технологиите (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къщи- (47672) журналистика и SMI- (912) Izobretatelstvo- (14524) на външните >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) култура (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23,702) Matematika- (16,968) инженерно (1700) медицина-(12,668) Management- (24,684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образование-(11,852) защита truda- (3308) Pedagogika- (5571) п Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) от промишлеността (8706) Psihologiya- (18,388) Religiya- (3217) с комуникацията (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) спортно-(42,831) Изграждане, (4793) Torgovlya- (5050) превозът (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Telephones- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Номинална и реална лихвени проценти в инфлационна среда
По дефиниция, номиналният лихвен процент е показано по никакъв начин съгласувана норма на възвръщаемост на инвестираните или дава назаем суми пари и да увеличи тази сума за определен период от време, процент. За разлика от номиналната реален лихвен процент показва нарастването на покупателната способност първоначално е инвестирал или дава назаем суми пари дадено като номиналният лихвен процент и процента на инфлацията, т.е. Тя представлява промяната в реалната стойност на парите.

Индексът на реалната стойност на парите е обратно пропорционална на индекса на инфлацията, т.е. Средният годишен ръст на индекса на цените (с анализ на инфлацията обикновено се считат за потребителските цени). Ако приемем, че индексът на инфлация (на средна цена индекс растежа), се равнява на час, както и че тя не се променя от година на година, над н години индексът на цените ще бъде равна на (1 + з) п, а индексът на покупателната способност на парите:

След това на реалната стойност на S R, натрупана номинална сума S ще бъде:

където: PV - първоначалната сума пари.

По този начин, на реалната стойност на парите в бъдеще, толкова повече, колкото по-висок лихвен процент и по-нисшите, толкова по-висок от темпа на инфлацията.

Очевидно е, че нивото на инфлацията и лихвения процент, на практика остават непроменени за дълъг период. Това също може да бъде отразено във формулата за изчисляване на реалната стойност на парите в бъдеще, ако още го усложни, без да се променя същността и характера на този показател, в зависимост от лихвения процент и процента на инфлацията.

По този начин, формулата за определяне на стойността на реалния лихвен процент, ще бъдат:

където: R NOM - номиналната скорост интерес;

ч - процента на инфлацията.

Пример 9.1:. Инфлация е 8% годишно; сумата от 10000 рубли инвестирани при 16% годишно в продължение на 10 години. Необходимо е да се определи реалният лихвен процент и реалната стойност за парите.

решение:

или

При ниски нива на инфлация и лихвени проценти (по-малко от 10% годишно), можете да използвате опростената формула

Бъдещата стойност на паричните средства от гледна точка на коефициента на инфлация (номинална стойност) се изчислява по формулата:

Пример: размер на първоначалния депозит е 100,000 рубли;

Реалният лихвен процент е 10%, процентът на предвидената инфлация от 6% годишно;

Принос пуснати на 5 години, при изчисляване на лихвения веднъж годишно. Определяне на бъдещата стойност на номинална принос за инфлацията?

решение:

100000 S Н = [(1 + 0.1) (1 + 0.06) ] 5 = 100,000 ּ 2156 = 215,600 втриване.

9.3 Ефектът на инфлацията върху доходите на предприятията.

Специална тема - като инфлацията може да се промени на възвръщаемостта на инвестициите и, съответно, това обстоятелство следва да бъде взето предвид при анализа на допустимостта на проектите.Ако приемем, че инвестицията на първоначалната сума пари, аз 0 трябва да се увеличи пропорционално (1 + E), където Е - реалната норма на възвръщаемост на инвестициите, по отношение на инфлацията (стойността на които процент ще бъдат обозначени з) тя ще изглежда като малко по-различно. Наистина, в този случай новите (нараствания) стойността инвестира сума I 1 е равно на

I 1 = I 0 (1 + Е) (1 + Н)

Къде: продукт на (1 + E) (1 + з) ще означаваме общо (номинален) увеличаването на инвестициите в резултат както на действителното изпълнение на тяхната успешна и под влияние на растежа на цените на стоките на инфлацията, генерирана от тези инвестиции.

В този случай, може да бъде записан резултата от инвестицията:

I 1 = I 0 (1+ E п)

Къде: Е н - номиналният размер на рентабилността на проекта.

Очевидно е, че

(En + 1) = (1 + Н) (1 + Е)

Следователно:

E п = E + Н + E ּ з

По този начин, номиналната норма на възвръщаемост на инвестиционния проект по отношение на инфлацията, съставен от истински норма на възвръщаемост, ръстът на инфлацията и реалния процент на възвръщаемост, умножена по процента на инфлацията.

Пример 9.2. Да предположим, че се занимават с проекта, осигуряване на реална ниво на рентабилност на нивото на 10% и се прилага по инфлация 5% (на годишна база). Определяне номиналната норма на възвръщаемост на проекта?

решение:

Номиналният добив е (акции):

E п = E + Н + E ּ Н = 0,10 + 0,05 + 0,1 • 0,05 = 0155.

Лесно е да се изчисли, че общият добив от 15,5% в размера на компонента за акция инфлация имаше 5,5 точки, т.е. 35.5%.

Но основната характеристика на инвестициите в реални активи е да се инвестира днес, за да получи награда за в бъдеще, както и живота на тези инвестиции са обикновено повече от една година. Следователно - едновременността на разходите и приходите, както и по-голяма е разликата, толкова по-голям инвестиционен проект е изложен на инфлацията. Помислете за различните ситуации, които възникват zdesmogut.

1. растежа на реалната норма на възвръщаемост, като същевременно намали инфлацията ..

Ако инвестиция в проекта протегна с течение на времето, под влияние на инфлацията на цените на придобитите ресурси и продуктите, продавани варира достатъчно близо темпо. След това номиналните доходи не е чувствителен към инфлацията и почти непроменена. Тъй като инфлацията се намалява в съответствие с предполагаемата степен на зависимост над реалните проекти на добивите, като същевременно намали процента на инфлацията започва да се увеличава

2. Стабилността на реална норма на възвръщаемост, като същевременно намали инфлацията.

Ако в рамките на затихване на темповете на инфлация за продуктите, попадащи по-бързо, отколкото за закупените ресурси, започва номиналните доходи, за да паднат.

Но ако равнището на инфлацията пада в по-голяма степен, отколкото разликата в средния индекс на спад на приходите и разходите, в съответствие с по-високо ниво, получени зависимост от реалната рентабилност на проекта, като същевременно намали процента на инфлацията може да остане стабилна.

3. Намаляване на реалната норма на възвръщаемост, като същевременно намали инфлацията.

Ако в рамките на затихване на темповете на инфлация за продуктите, попадащи много по-бързо, отколкото на придобитите ресурси, номиналните доходи започне да пада толкова бързо. И ако ръстът на инфлацията пада в по-малка степен, отколкото разликата в средните indekcax спад на приходите и разходите, в съответствие с по-високо ниво, получени зависимост от реалната рентабилност на проекта, като същевременно намали инфлацията също започва да спада.

Това означава, че когато на макроикономическата ситуация, когато има основания да се очаква рязък спад на инфлацията, предимство трябва да се дава на проекти, за които инвестицията не е съсредоточена в началния час, а по-разтяга във времето. Pritakom инвестиции разходите за разделяне на по-голям ефект ефект на намаляване на процента на увеличение на цените и разликата между дисконтираните динамиката на разходите и с отстъпка резултатите намалява. Следователно опасността от загуба намалява и проекти от силна чувствителност към инфлацията.