КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Целева страна
Вижте също:
 1. В случай на спорове между страните,
 2. Видове имоти. Обективна нужда от различни форми на собственост.
 3. Владимир Овчинник. Обратната страна на чудото.
 4. Въображението винаги е определено отклонение от реалността. Но във всеки случай източникът на въображение е обективна реалност. 1 страница
 5. Въображението винаги е определено отклонение от реалността. Но във всеки случай източникът на въображение е обективна реалност. 2 страница
 6. Въображението винаги е определено отклонение от реалността. Но във всеки случай източникът на въображение е обективна реалност. 3 страница
 7. Въображението винаги е определено отклонение от реалността. Но във всеки случай източникът на въображение е обективна реалност. 4 страница
 8. Въображението винаги е определено отклонение от реалността. Но във всеки случай източникът на въображение е обективна реалност. 5 страница
 9. Въображението винаги е определено отклонение от реалността. Но във всеки случай източникът на въображение е обективна реалност. 6 страница
 10. Въображението винаги е определено отклонение от реалността. Но във всеки случай източникът на въображение е обективна реалност. 7 страница
 11. Въображението винаги е определено отклонение от реалността. Но във всеки случай източникът на въображение е обективна реалност. 8 страница
 12. ВЪПРОС 14 Служител като страна по трудов договор

Жертвата, или по-скоро незаконното или неморалното й поведение, предизвикват ответни действия на виновния, който в афективното състояние причинява първата смърт или сериозна или по-малко тежка телесна повреда.

От гореизложеното следва, че във въпросното престъпление има специална жертва, а не човек, който е случайно по своя характер или е избран за такъв престъпник по някаква причина, и субект, който поради своето особено поведение във връзка с извършителят става жертва на престъпно нападение.

Предметът на засягане на убийството

Corpus delicti

Обект на всяко убийство, включително афективно убийство, е животът на човек. В този случай, обаче, обектът на посегателство е животът на всяко лице, а човек, който играе в структурата на престъпно деяние, не е последната. Такава роля, която наказателното право (чл.141 от Наказателния кодекс на Република Беларус) възлага на поведението на жертвата като обстоятелство, причиняващо "оправдано" положение на извършителя в процеса на извършване на престъпление, задължава по-дълбоко, отколкото във всяка друга категория случаи, да разследва самоличността на жертвата. За живота на този предмет се налага извършителят, причинявайки му смърт.

Влиянието, в което е извършено това престъпление, е пряко свързано с определено незаконно или неморално поведение на жертвата: насилие, подигравка или тежка обида или други незаконни или аморални действия (бездействие), както и трайна травматична ситуация, която възниква поради систематично незаконно или аморално поведението на жертвата. Такива действия (бездействие) трябва да бъдат извършени от лице, чийто живот е нападнат от престъпника, такива действия (бездействие) на жертвата са необходима предпоставка за влиянието на извършителя на въпросното престъпление.

Действията (бездействието) на лице, което в резултат на виновен за неговия живот жертва се превръща в жертва, не трябва, по смисъла на закона, да бъде някакъв, но достатъчно силен дразнител, който може да причини афективно състояние на извършителя; второ, незаконно или неморално, което показва извинима природа на възникналото въздействие; трето, обстоятелства, които действат като пряка причина за настъпване на нарушение и извършване на престъпление в тази държава.

Въздействието може да възникне и от припомнянето на насилие, обиди, престъпления. К. страда от импотентност, както знаят колегите. Веднъж в кавга Г. напомни К. за неговата липса и публично мръсно унизи достойнството си. К. беше много разстроен, изпитвайки сериозно унижението. През цялата нощ не спих, страдах от негодувание. На сутринта, когато К. дойде на работа и видя Д., възмущението му се разгоря с нова сила. Тя, както е призната от съда, доведе до появата на силно емоционално възбуда, под влияние на което грабна ножицата, лежаща на масата за рязане, и причини тежка телесна повреда. Наличието на К. засяга посочения психиатричен преглед. К. е осъден по член 150 от Наказателния кодекс. [10,18]По този начин тук може да се проследи верига от последователни събития, в които поведението на самата жертва играе инициаторска роля. На първия етап от тази верига трябва да бъдат незаконни (неморални) действия или бездействие на жертвата, последвано от състояние на въздействие, причинено от извършителя (тогава мотивът, целта, намерението на извършителя под въздействието на уязвими зрелища), а после последният етап - отговора на извършителя, в резултат на което причинява смъртта на жертвата.

Съответното поведение на жертвата в такива ситуации намалява степента на вината на извършителя, тъй като инициира състояние на злоупотреба, в което виновното извърши убийство.

С други думи, може да се каже, че човекът, на когото е причинена смъртта, в разглежданите случаи става жертва на собственото си злонамерено и провокативно поведение.

Обобщавайки, може да се отбележи, че престъпленията по чл. 141, 150 от Наказателния кодекс на Република Беларус имат за предмет на посегателство - живота на лице, сходно по природа с предметите на други престъпления срещу живота; Обаче, човек, чийто живот е нападнат от престъпник и който в резултат на това посегателство причинява смърт (с други думи, жертвата), се различава от другите категории жертви, тъй като той провокира наказателното посегателство чрез неправомерното (или неморално) поведение.

Обективната страна на убийството е процес на социално опасно и незаконно посегателство върху живота на човека, гледан отвън, от гледна точка на последователното развитие на тези събития и явления, които започват с наказателното действие на субекта и завършват с настъпването на престъпния резултат (смърт на жертвата).

При изучаване на обективната страна на престъпление, обичайно е да се разгледат следните аспекти:

1) социално опасното действие на субекта (действие или бездействие);

2) наказателни последици (резултат);

3) причинно-следствената връзка между деянието и престъпния резултат;

4) място, време, метод, ситуация, инструменти за извършване на престъпление.

Обмислете тези въпроси във връзка със засегнатото убийство.

1. Социално опасното действие на субекта. Особеността на обективната страна на убийството в жегата на страстта е, че може да бъде постигната само чрез активни действия. Това се обяснява с факта, че възникващият и незабавно прогресиращ ефект винаги изисква освобождаване от отговорност и го намира в действие, изключва се състояние на почивка във всички прояви на въздействие. По този начин е невъзможно да се извърши убийство в състояние на влияние чрез бездействие, тъй като психологическата природа на афекта е такава, че във всеки случай той изисква незабавно "почивка в действията".

Психолозите отдавна отбелязват, че човек, който е под влиянието на влияние, нарушава сложни действия, стереотипни тече по-бързо, с тенденция към автоматизъм. Моторното вълнение, нередовността в действията и наличието на автоматизъм в тях са важни индикатори за влияние.

В сърцевината на страстта виновникът може да преодолее значителни пречки за постигането на престъпната цел, да хване предмети, които падат под ръката му, ако няма такива, използва ръце и крака, нанася безразборни удари в различни части на тялото, е готов да удуши "нарушителя" с "голи ръце" Или в безсилен гняв го ухапе.

В такива случаи, ако действията на извършителя срещу жертвата са извършени със специална жестокост, но директно в състояние на влияние, тогава тези действия трябва да бъдат квалифицирани като действия, извършени в състояние на влияние, но не като действия, извършени със специална жестокост.

Да се ​​извърши убийство в сърцевината на страстта е възможно само чрез активни незаконни действия. Такива действия обикновено са импулсивни, непостоянни, т.е. в много отношения се определят от емоциите на лицето, което ги обвинява и често се извършват с особена жестокост, което е отражение на необикновено силното вълнение и крайната горчивина на човека в такова състояние.

2. Наказателни последици (резултат). Наказателните действия на дадено лице водят до наказателен резултат. В най-общата форма може да се каже, че престъпните последици се състоят в унищожаването на социалните ценности, причинявайки вреди на хората.

Наказателните последици са разнообразни по природа. Техният най-често срещан тип е нанасянето на материални щети. Това включва, наред с други неща, човешките жертви. По своята физическа същност материални последици винаги са свързани с разрушаването или повреждането на предмети от външния свят.

При наказателните последици е обичайно да се разбира материалната (нематериалната) вреда, наложена от наказателното право, причинена от престъпно деяние (действие или бездействие) на обекта на посегателство - защитени от закона връзки с обществеността и техните участници.

Криминален резултат при извършване на убийство в страстта на страданието е смъртта на човек. В този случай целта на посегателството не е само животът на човек като биологична основа на неговото съществуване, но и социалните отношения, с които човек е бил свързан по време на живота си. Следователно наказателното право защитава човешкия живот, не само като биологичен феномен (от природата, даден на доброто на човека), но и като социална ценност.

От всички вредни ефекти, причинени от посегателство върху живота на човек, само един, а именно смъртта на човек, е елемент от обективната страна на убийството. Подобна последица има материална природа, тя е изключително точна и определена - смъртта на жертвата. Неприемането на такива последици изключва признаването на убийството като завършено

3. Причинно-следствената връзка между деянието и престъпния резултат. Когато дадено убийство е извършено в страстта на страданието, неправомерните (неморални) действия (бездействие) на жертвата са необходимо условие за влиянието на извършителя. Това означава, че при действителните обстоятелства, които действително са настъпили, такова условие е необходимо, за да се получи съответният резултат, без да е имало такъв резултат.

Състоянието на страстта и последвалите действия на извършителя са отговор на неправомерното поведение на жертвата. Ето защо последната е необходима причина за влиянието на престъпника, под влияние на който той извършва криминално нападение върху живота на друго лице, т.е. жертвата Няма да има незаконни действия (или бездействие), които да се поддържат във връзка с извършителя или неговите близки, няма да има никакъв ефект (като конструктивен елемент на престъплението) и следователно няма да има престъпни действия на извършителя под влияние на последния.

По този начин в разглежданото престъпление само незаконните действия (бездействие) на жертвата (незаконно или неморално) са необходима причина за настъпването на засегнатата държава, а не някои други действия или явления на заобикалящата ги реалност.

4. Място, време, метод, ситуация, инструменти на престъпността. Необходимо е да се разгледат по-подробно въпроса за времето, когато е настъпила реакцията на виновния на неправомерното поведение на жертвата. В теорията на наказателното право се смята, че по този повод се извършва внезапно престъпление в страстта на страстта, като пряка реакция на събитието, което го е причинило. Отговорът на извършителя в такива случаи следва под формата на пряка реакция на неправомерното поведение на жертвата. На практика често има такива наказателни дела, когато виновникът, преди да причини смъртта на жертвата, извършва някои други действия. [2]

По този начин може да се заключи, че като общо правило, внезапно се случва убийство в сърцето на страстта, като реакция (незабавна) реакция на незаконното или неморално поведение на жертвата. Въпреки това ситуациите, в които виновното лице реагира след определен период от време, не са изключени и трябва да бъдат извършени от него в сърцевината на страстта. Действията, които виновното лице извърши преди смъртта, са причинени на жертвата, не показват липса на засягане, ако са извършени от виновния пряко под влияние на извършеното престъпление.

Установяването в разглежданите наказателни дела на мястото, времето, метода, средствата и ситуацията на извършване на престъпление освен задължителните признаци на обективната страна (престъпна дейност, наказателен резултат, причинно-следствена връзка между тях) има особена доказателствена стойност. Изчерпателен и пълен анализ на тези обстоятелства във всеки отделен случай от въпросната категория ни позволява да установим с пълна сигурност наличието на юридически значим знак за дадено престъпление, а именно, засягането на извършителя, или обратно, да изключим наличието на такова условие.

Засегнатите убийства, както показа анализът на наказателните дела в тази категория, имат основно "свое" определено място за извършване на престъпление. Такива престъпления се извършват най-често в мястото на пребиваване на обвиняемия или жертвата, или в местоживеенето на техните приятели и роднини.

Особено важно при установяването на афективното състояние на виновния е ситуацията, т.е. условията, при които жертвата е била убита. Въздействието като конструктивен елемент на престъпление възниква под влиянието на специална ситуация, която може да се определи като конфликтна ситуация, в която на свой ред погрешното (неморално) поведение на жертвата заема специално място. Такава напрегната, емоционално оцветена атмосфера намира решението си в криминално нападение, което се извършва в афективна държава.

Изключително важно е, че като оръжие или средство за престъпно посегателство по правило се използват предмети, които не са предназначени специално за причиняване на смърт, главно битови предмети, а именно ножове, брадви, отвертки, камъни, пръчки, колани, панталони, всички видове метали елементи. Тези данни показват, че характерът на инструментите, използвани от виновния и средствата за извършване на убийството, са обстоятелства, които заедно с други обективни признаци характеризират психическото състояние на виновния и играят ролята на конкретно доказателство за влияние [13].