КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Общи характеристики на дейностите на отделните 3 страници
Вижте също:
 1. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА СЛАБИТЕ 1 страница
 2. МЕТАПСОХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 2 стр
 3. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ 3 страници
 4. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 4 стр
 5. МЕТАПСХОЛОГИЧЕСКО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 5 страници
 6. МЕТАПСХОЛОГИЧНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 6 стр
 7. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 7 стр
 8. МЕТАПСХОЛОГИЧЕН ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕОРИЯТА НА ОРГАНИТЕ 8 стр
 9. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПСИХО-АНАЛИТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДИ 1 страница
 10. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПСИХО-АНАЛИТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДИ 10 страница
 11. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПСИХО-АНАЛИТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДИ 11 страница
 12. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПСИХО-АНАЛИТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И НАГРАДИ 12 стр

А само част от работниците с творчески потенциал, развита нужда от самореализация и самореализация преминават към следващия етап - професионални умения и развитие на професионалисти. Тя се характеризира с висока творческа и социална активност на индивида, продуктивно ниво на изпълнение на професионалната дейност. Преходът до степен на майсторство променя социалната ситуация, радикално променя естеството на изпълнението на професионалната дейност, драстично повишава нивото на професионалната дейност на индивида. Професионалната дейност се проявява в търсенето на нови, по-ефективни начини за извършване на дейности, промяна на установените взаимоотношения с екипа, опитване да се преодолее, прекъсване на традиционно установените методи на управление, неудовлетвореност от себе си, стремеж да излезе извън себе си. Разбиране на върховете на професионализма (Acme) - доказателство, че лицето се е състояло.

Така в холистичния процес на професионално развитие на личността се отличават седем етапа.

Преходът от един етап на професионално развитие към друго означава промяна в социалното положение на развитието, промяна в съдържанието на водещата дейност, развитие или присвояване на нова социална роля, професионално поведение и, разбира се, преструктуриране на личността. Всички тези промени не могат да причинят психическо напрежение на индивида. Преходът от един етап към друг води до субективни и обективни трудности, междуличностни и междуличностни конфликти. Може да се твърди, че промяната на етапите инициира регулаторни кризи на професионалното формиране на индивида (Таблица 1.7.2) [32] .

Таблица 1.7.2