КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) House- (47672) Журналистика и масови медии- (912) Изобретения- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929 ) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Предмет или семантичен център
Вижте също:
 1. IV. ЕТНИЧЕСКА ИСТОРИЯ И ОПЕРАЦИИ НА КУЛТУРАТА НА НАРОДИТЕ НА ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛЕН КАСАУС 1 страница
 2. IV. ЕТНИЧЕСКА ИСТОРИЯ И ОСОБЕНОСТИ НА КУЛТУРАТА НА НАРОДИТЕ НА ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛЕН КАСАУС 2 страница
 3. IV. ЕТНИЧЕСКА ИСТОРИЯ И ОСОБЕНОСТИ НА КУЛТУРАТА НА НАРОДИТЕ НА ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛЕН КАСАУС 3 страница
 4. IV. ЕТНИЧЕСКА ИСТОРИЯ И ОСОБЕНОСТИ НА КУЛТУРАТА НА НАРОДНИТЕ НАРОДИ НА ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛЕН КАСАУС 4 страница
 5. XI. ЦЕНТРАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА АНЕТЕЗИЯ
 6. А. ФОРМУЛИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ЦЕНТРОФАГАЛНИ ПОМПИ
 7. Инциденти при централизирани водоснабдителни системи
 8. ПАРКИРАНЕ И ГАРАЖ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАДА
 9. Американски модел централна банка организация
 10. Анализ на разходите за център на разходите
 11. Център за развитие на цивилизацията в Анатолия
 12. Антимонополен контрол върху икономическата концентрация в Русия

Лесно е да се определи геометричния център в пространството - достатъчно е да се държат два диагонала, а точката на тяхното пресичане ще бъде геометричен център.

Геометричен център

Сега можем да направим някои изводи: първият - композиционният център и геометричният център не могат да съвпадат, а вторият - ролята на композиционния център може да се приеме не само от най-големия елемент, но и от група елементи, които са свързани помежду си по определен начин или дори на фона.

Разбира се, е много смело да се даде фон като център на композицията - какъв е смисълът на изображението тогава? В празнотата! Следователно, художникът като грамотно изградено изображение, за да подчертае композиционния център, използва най-често мащаба на елемента, разликата в цвета и тона от фона или странно свързаната група от елементи, от които се състои цялото.

Композиционният център е център, който ви позволява да контролирате вниманието на зрителя. Зрителят може да разгледа отдавна картина, докато вниманието му ще се върне в композиционния център повече от веднъж. Това е вид магнит, който постоянно привлича окото. Осъществявайки визуално пътуване през небето, зрителят често започва маршрути от композиционния център и се връща към него.

Някои изследователи вярват, че композиционният център може да се формира не само от обекта или неговите семантични части, но и от формалните елементи на изображението: точки, удари, петна, цвят и т.н. Тя може да бъде представена не само по определен начин, като се съберат нашата гледна точка, но и от някаква разширена област. Това е възможно, тъй като композиционният център трябва да има някакъв смисъл. В допълнение към композиционния и геометричния център има израз на обекта (семантичен).

Това е центърът, съдържащ основния или важен елемент на графиката (или група елементи). Отговорите на въпросите често са свързани с него: какво е най-важно в образа? Кой е основният герой на парцела?

От една страна, изглежда, че е тавтология. Ние поставяме в центъра на композицията това, което смятаме за най-важното, което зрителят трябва да погледне. Простият факт е, че историческият център може да съвпадне с композиционния, или дори може да се формира, както вече отбелязахме, с определен разширен регион или дори пространствено отделен от него. Помислете за картината на "Караваджо" "Форчън Тайлър" (Фигура 10).

Фиг. 10

Съгласен съм, състава на двете цифри е еквивалентен. Това води до заключението, че тук има два абсолютно съставни композиционни центъра. Въпреки това - как? Караваджо наруши законите на състава! Има два центъра, а не един. Но погледни внимателно. Образът в картината не се разпада, а напротив, нещо ни привлича, държи нашето внимание. Къде е сюжетът, семантичният център на тази картина? Той се намира в долната част на изображението. Това са ръцете на циганин и на дясната ръка на благородник. Спомнете си - картината се нарича "The Fortune Teller", следователно, съдържанието, значението на тази картина е точно fortune telling, изразено чрез преплитането на ръцете.Още веднъж ще погледнем внимателно картината: очите на героите привличат вниманието към себе си, погледите им се насочват един към друг, а също и ... ръката на младия мъж в ръката на касиер. Триъгълник, съставен от два композиционни и един семантичен център, създава цялостна цялостна композиция, поради което вниманието на зрителя и не оставя картината. Напротив, фокусът е на лицевата страна на момиче, после на лицето на млад мъж, а след това на ръцете.

По този начин най-важното е, че центърът на смисъла е твърдо свързан със състава. Вече беше подчертано, че композиционният център не е точка, а фокус, център на привличане за внимание, който изразява основната идея за съдържанието. Изграждането на целия състав се извършва, за да се идентифицира неговият композиционен център - основното идеологическо съдържание, намирайки конструктивните връзки на вторичните части и детайли, които в крайна сметка го подчертават.

Композиционният център се отличава, преди всичко, от неговото местоположение на пиктограмата, осветление, светлинно-тонални контрасти, цвят, моделиране на обема на образните елементи и други средства.

Изборът на композиционния център се дължи на особеностите на визуалното възприятие на човек, което по правило определя вниманието върху мощен "дразнител". Когато човек гледа към обект, визията се фиксира върху този обект, но очите ясно виждат областта на изображението само в определен радиус, така нареченото поле на ясно виждане. Извън полето на ясното виждане, човек смътно различава предметите и може да ги види съвсем ясно, само когато фокусът се промени, ако пренесе погледа си към други предмети или предмети.

Поставяйки по определен начин композиционния център, се определя процесът на възприемане на работата, който по принцип започва с възприемането на композиционния център.

Ето защо всички визуални компоненти на композицията трябва да бъдат организирани по такъв начин, че да привличат вниманието на зрителя. Често изходната точка за изграждане на композиция е старото правило, което изисква максимално опростяване чрез елиминиране на ненужните. Изображение, което показва само най-важното, оставя усещане за сила и чистота.

Чрез изразителност се проявява активно, заинтересувано отношение към предмета на образа, неговата оригиналност, естетически идеи и лично възприемане на автора. Ако в изображението няма композиционен център, зрителят няма какво да спира погледа му. В най-добрия случай той ще спре да гледа небрежно и веднага ще забрави образа. В най-лошия случай, той ще изпита дразнене и дълго ще бъде изпълнен с отрицателни емоции. Ето защо трябва да бъде ясно разбрано: композиционният център винаги трябва да бъде .

Като проверка на верността на конструкцията на композиционния център могат да се съставят елементи от изображението в различни комбинации и да се види дали те ще изглеждат поотделно или в определена комбинация по-добре или по-лошо от цялостното изображение.

За античността Ренесанса, класиците с ясно изразено чувство за хармония на строги и изключително изразителни линии, лаконичен художествен език, най-често се характеризират с така наречените "геометрични конструкции", където семантичният, визуален център на композицията, т.е. основният възел, елементи, е подредена в геометрична форма. Говорейки по-горе, че композиционният център не винаги съвпада с геометричния, можем да кажем, като реверсивна теза, съвпадения - класически примери - руска иконопис или произведения на италианския Ренесанс, например "Тайната вечеря" на Леонардо да Винчи (Фигура 11).

Фиг. 11