КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военно дело (14632) Висока технологиите (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къщи- (47672) журналистика и SMI- (912) Izobretatelstvo- (14524) на външните >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) култура (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23,702) Matematika- (16,968) инженерно (1700) медицина-(12,668) Management- (24,684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образование-(11,852) защита truda- (3308) Pedagogika- (5571) п Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) от промишлеността (8706) Psihologiya- (18,388) Religiya- (3217) с комуникацията (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) спортно-(42,831) Изграждане, (4793) Torgovlya- (5050) превозът (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Telephones- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

ДИСКУРС АНАЛИЗ като парадигма в изучаването на езика на СЪОБЩЕНИЕ
Философско-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ говорене анализ

1.1. Нова онтология ................................................ ............................................... 15

1.1.1. "Дискурса преврат" и нова онтология ........................................... .......... 15

1.1.2. "Human пространство" .............................................. .................................... 17

1.1.3. Дискурса и речеви акт в новата онтология ........................................... ................... 17

1.1.4. Вероятностни правила зависимостта и диалог ............................................. ....... 18

1.2. КРИЗА НА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ научна ................ 19

1.2.1. Разширяването на Природонаучния модели познаване на .............................................. ........ 19

1.2.2. Човекът като обект на изследване .............................................. .............................. 21

1.2.3. Научни метафори езикознание ............................................... .............................. 22

1.2.4. Онтологичния конфликт в комуникативни езикознание ............................. 23

1.2.5. Лингвистика в дискурсивен преврат ............................................. 24

1.2.6. научни критерии ................................................ .................................................. 25

1.3. Феноменология като философия на научен анализ ................. 26

1.3.1. Феноменология и новото определение на научната ............................................. ...... 26

1.3.2. Основните разпоредби на феноменологията и езика ............................................. ............ 28

1.3.3. Феноменология и социални науки .............................................. ......................... 31

1.4. Теоретични модели на комуникация ............................................. 33

1.4.1. Информация и комуникация модел код ............................................. ..... 33

1.4.2. Inferentsionnaya модел комуникация ............................................... ................. 35

1.4.3. Интерактивни модел комуникация ............................................... .................. 38

1.4.4. От информация на комуникация .............................................. .............................. 40

1.5. Качествен анализ и интерпретиране ПОЗИЦИЯ ............... 43

1.5.1. Количествен vs. качество: фалшива изоморфизъм ..................................... 44

1.5.2. Обективност vs. субективност ................................................. ......................... 45

1.5.3. Приспадане vs. индукция ................................................. ............................................. 451.5.4. Експериментална vs. недвижими данни ................................................ ............... 46

1.5.5. Фигури срещу думи ................................................. .................................................. ...... 47

1.5.6. Позиции позитивизъм и интерпретиране анализ ............................................ 48

Глава 2 социологически психологически основи на говорене анализ

2.1. Символичен интеракционизъм ................................................ ......... 50

2. 0.1. Начало и развитие на символичен интеракционизъм ........................................ 50

2. 0.2. Тълкувателно инсталация интеракционизъм ............................................... .... 52

2. 0.3. Принципите на символичен интеракционизъм ............................................... ........ 54

2. 0.4. Проекцията на "I" и личността ............................................ ............................................. 54

2. 0.5. Личност, социална структура, взаимодействие ............................................ ........... 55

2. 0.6. Интеракционизъм, комуникации, култура ............................................. .............. 56

2.2. Конструктивизъм ................................................. ................................................ 58

2.2.1. Конструктивизъм: философски основи и произхода ............................................ ..59

2.2.2. Тълкувателно и действие ............................................... ................................ 60

2.2.3. Взаимодействие и комуникация ............................................... .................................... 61

2.3. Социален конструктивизъм ................................................ ............... 63

2.3.1. Социален конструктивизъм в науките ............................................. .......... 64

2.3.2. Социален конструктивизъм и реч комуникация ............................................. ... 66

2.4. Теорията на социалното ДЕКЛАРАЦИИ ............................................... ...... 67

2.4.1. Социални представителства: История и разделителна способност ............................................ 0.67

2.4.2. Ankoring ................................................. .................................................. ................. 69

2.4.3. Обективиране ................................................. .................................................. ...... 71

2.4.4. Проектиране понятия: мимезис .............................................. ............... 72

2.4.5. Социални представителства и критичен анализ на ............................................. ... 73

2.5. Дискурсивните Психология ................................................ ......................... 75

2.5.1. Преодоляването на кризата в психологията ............................................... ............................ 75

2.5.2. Еволюция на когнитивизъм в психологията .............................................. ..................... 76

2.5.3. Произход и фондация на дискурсивно психология ............................................. ........ 78

2.5.4. Дискурс анализ в новата психологията ............................................ ........................... 80

глава 3

3.1. AB OVO - какво е "дискурс" .......................................... ........................... 83

3.1.1. Функционализъм vs. формализъм ................................................. ............................... 83

3.1.2. Формално и функционална дефиниция на говорене ......................................... 85

3.1.3. (Устен) дискурс (писмен) текст и ситуация ....................................... ......... 87

3.1.4. Дискурс / диалог / процес срещу текст / монолог / продукт ............................................. 0.88

3.1.5. Дискурса = + Текст го ............................................. ................................................ 89

3.2. Подходи към ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИСКУРС .............................................. .................. 90

3.2.1. Дискурс анализ: източници и компоненти на .......................................... ............ 91

3.2.2. Подходи за изследване на езиковото общуване ............................................. ................. 95

3.2.3. Vs. анализ дискурс анализ разговор ................................................ ......... 96

3.2.4. определяне на уточнението ................................................ ............................................ 99

3.3. Методология за анализ на дискурса .............................................. ................ 100

3.3.1. Общи проблеми на събиране на материали .............................................. .......................... 100

3.3.2. проблеми Общи транскрипция ............................................... ............................. 102

3.3.3. Парадоксът на наблюдателя ................................................ ........................................... 104

3.3.4. Представител за вземане на проби и триангулация .............................................. ............ 105

3.4. СИСТЕМА TRANSCRIPTION устната дискурс .................................... 106

3.4.1. Общи критерии и принципи на транскрипция ............................................. ........... 106

3.4.2. Съществуващите Обозначения система ............................................... ................... 110

3.4.3. Запишете вербални компоненти ............................................... ............................ 112

3.4.4. Записване невербалните компоненти и общия състав ................................... 114

3.4.5. система "Труд": транскрипцията на устен дискурс .......................................... .... 116

глава 4

АСПЕКТИ на дискурса: лично значение в социален контекст

4.1. Значение в дискурс: Компонентите и КАТЕГОРИИ ............................... 119

4.1.1. Твърдение ................................................. .................................................. ........... 119

4.1.2. Референтен ................................................. .................................................. ............ 121

4.1.3. Eksplikatura ................................................. .................................................. ........ 123

4.1.4. Извод ................................................. .................................................. ........... 124

4.1.5. Implicature ................................................. .................................................. ......... 128

4.1.6. Значение ................................................. .................................................. ....... 131

4.1.7. Предположение и логично следствие от .............................................. .................. 132

4.2. ТЕМА дискурси и при спазване SPEAKER ............................................. ......... 138

4.2.1. дискурс тема като глобален макроструктура ............................................. ...... 138

4.2.2. От линейността на дискурс ................................................ .............................................. 141

4.2.3. тема на говорещия ................................................ .................................................. ... 144

4.3. Контекст дискурс и когнитивно модел .................................. 147

4.3.1. Видове прагматичен контекст ............................................... ........................... 147

4.3.2. контекст когнитивна представяне ............................................... .................. 150

4.3.3. Рамки, сценарии и ситуационни модели ............................................ ............. 153

4.3.4. Взаимодействието на когнитивни структури в говорене на ............................................. 157

глава 5

Дискурс като структура и като процес: ЕДИНИЦИ И КАТЕГОРИИ

5.1. Речеви актове в анализа на езиковото общуване ............................... 162

5.1.1. Структурата на акта на речта ............................................... ......................................... 162

5.1.2. Перформативни изказвания ................................................ ............................ 164

5.1.3. Типология на речевите актове ............................................... ........................................ 166

5.1.4. Индиректен речевите актове ............................................... ......................................... 168

5.1.5. Теорията на речеви актове и анализа на езиковото общуване ........................................... 170

5.2. ВМП, дискурс анализ .............................................. .......................... 174

5.2.1. По въпроса за дискурс структура ............................................. ............................... 175

5.2.2. Разнообразието и състоянието на дялове на дискурс анализ ........................................... ...... 179

5.2.3. акт на реч и комуникативен курс на ............................................. ....................... 182

5.2.4. Replikovy стъпка ................................................ .................................................. .... 184

5.2.5. Дискурс анализ на общуването единици ............................................. ............ 186

5.3. КАТЕГОРИИ дискурс анализ .............................................. ....................... 190

5.3.1. Mena комуникативни роли ............................................... ............................... 190

5.3.2. Комуникативна стратегия ................................................ .................................. 193

5.3.3. Кохезионния и съгласуваност на дискурс .............................................. ................................ 194

5.3.4. Metacommunication и лекционни deixis .............................................. ................. 197

глава б