КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военно дело (14632) Висока технологиите (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къщи- (47672) журналистика и SMI- (912) Izobretatelstvo- (14524) на външните >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) История- (13644) Компютри- (11121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) култура (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23,702) Matematika- (16,968) инженерно (1700) медицина-(12,668) Management- (24,684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образование-(11,852) защита truda- (3308) Pedagogika- (5571) п Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) oligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97182) от промишлеността (8706) Psihologiya- (18,388) Religiya- (3217) с комуникацията (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) спортно-(42,831) Изграждане, (4793) Torgovlya- (5050) превозът (2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596 ) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Telephones- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно (12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

УВОД 3 Page. Lingvoperevodcheskih големи сложни проблеми, наблюдавани в книгата Ал Швайцер "Превод и лингвистика" (М
Lingvoperevodcheskih големи сложни проблеми видян в книгата ал-Schweitzer "Превод и лингвистика" (Wiley, 1973) 2. Авторът разглежда възможността за използване на анализа на процеса на методите за превод на генеративната граматика и семантиката и анализ компонент. Широката употреба на предложената VG модели за класификация Hook

1 Въпроси на теорията и технологията на прехвърлянето: сб / Ed. Б. Larin. - М., 1970.

2-нататъшното развитие на възгледите на автора, получена в книгата: Швайцер АД теорията на превода. - Москва, 1988.


език синтез АД. Schweitzer предлага да се прави разлика в процеса на транслация на трансформация граматика, лексикално-Семан-Matic перифразиране и ситуацията промени. От особен интерес са разделите на книгата, посветена на стиловите проблемите на превода, който осигурява широк набор от данни, които показват характеристиките на превода, но вестници и информационни текстове. Анализ на този материал се изпълняват редица принципи за изграждане на специални теории за превод (вж. Гл. IV и V).

През 1974 г. той публикува книгата на Я. Retskera "Превод теория и практика на превода" (Wiley, 1974), в която той излага основните въпроси от теорията на редовни съответствия им насрочени, както вече бе отбелязано, през 1950 г. книгата изяснява класирането на съответните видове, описва различните видове лексикален и граматичен трансформации в превод (вж. гл. VI). Особено внимание е отделено на въпросите, свързани с превода на фразеологични единици и предаване е преведена изразителни и модалните аспекти на оригиналното съдържание.

Основен принос за развитието на езиковото теория на превода вече бе споменато в работата на LS Barkhudarova. Работата ясно разкрива основните проблеми, свързани с предаването на превода на различни видове езикови единици значения: референтна, прагматичен, vnutrilingvisti-Месечен и граматика. Особено детайли различните видове превод трансформации. Трябва да се отбележи много успешна селекция на илюстративен материал, просто и ясно разкриващи посочени позиция (този материал се използва широко в Ch. VI и VII).

В Лос Анджелис. Chernyakhivska "Превод и семантична структура" (Wiley, 1976) обсъжда различните видове граматични трансформации в превод, които са свързани с преместването на езика на действителните компоненти на език (тема-rematiche небе) разделяне на изказване. Сравнение на методите за семантични изявления за разделяне на руски и английски език, дава възможност да се покаже, че основната структура на първоначалната информация трябва да се съхранява в превода, който в процеса на превод се провежда серия от редовни трансформации.Заедно с изследване на руски учени, редица важни дела в областта на езиковото теория на превода


Тя беше публикувана в този период, и чуждестранни лингвисти 1. На първо място, ние трябва да споменем книгата на Г. Jaeger "Превод и лингвистика превод" 2, който анализира социалните и комуникативни аспекти на превода и да определи основните понятия на езикова превод. Г. Jaeger Освен това тя представя оригиналната концепция на превода равностойност, като се разграничават "комуникативен" и "функционални" равностойност. Е постижимо само функция, която се постига чрез предаване на преведените стойности функция на оригинала, който е равна на сумата от действителните изразните ценности, и реалното разделение vnutrilingvisticheskogo прагматична стойност. Значително място в работата се обръща на методите на езиковото описание на процеса на превод.

Значителен принос за развитието на принципите на класификация на различните видове превод и методи за оценка на преводи, направени от К. Ra е 3. К. Ra е разделя преводи в зависимост от естеството на оригиналния текст: 1) се фокусира върху съдържание, 2) се фокусира върху формата и 3), насочени към обжалва (или решение). Статията се занимава с езикови и прагматични аспекти на текста, който трябва да бъде възпроизведен в превод, както и някои видове адаптация на оригиналния текст в процеса на превод.

Трябва също да се отбележи, работата на западногерманската езиковед В. Vilssa 4, която е насочена към широк кръг от проблеми с превода, книгата сравнява перспективата на Западните теоретици превод на принципите на развитието на теорията на превода, начини за изучаване на процеса на превод, концепцията за съотношението превод равностойност на теория превод и текстови лингвистиката. Значителен недостатък на прегледа на проблеми с превода, опит за V. Vilssom, е непознаване на автора на творбите на съветските теоретици превод. В същото време безспорен заслуги автора

1 въпроси на теорията за превод на чужди езикознание: сб / Ed. VN Komissarov. - Москва, 1978.

2 Juger G. Превод унд Translationslinguistik. - Хале (Заале), 1975.

3 Reiss K. Moglichkeiten унд Grenzen дер Ubersetzungskritik. - Munchen, 1971. Reiss K., Вермеер HJ Grundlagen Einer Allgemeinen Translationstheorie. -Tubingen, 1984.

4 Wilss W. Ubersetzungswissenschaft: Probleme унд Methoden. - Щутгарт, 1977.


Това е разглеждането на редица практически аспекти perevodove Дения, на което той приписва на типология на проблеми с превода, проблеми превод на преподаване методологията, анализа на грешки в превода и критика на превода. Последната глава на книгата се занимава с проблемите на машинния превод.

Основната работа на О. Kade "езикова медиацията като социален феномен и обект на научни изследвания" 1 за първи път в детайли социалните функции на превод и друга езикова медиация. О. Cadet заслуги е ясно определяне и адаптивен превод транскодиране (вж. Гл. I). Значителна част от книгата е отделено на проблема за превод равностойност. О. Kade образува понятието "комуникативна ситуация", която позволява възпроизвеждане на превода "динамичен равностойност". Той също така предлага да се прави разлика между максимална, оптимално и причинени частично равностойност, като се вземе предвид разликата между теоретично е възможно близостта на текстове източник и приемник, практически постижимо и реално интимността постигнати в съответствие с преводач, при тези условия.

Сред произведенията на по-късен период, следва да се отбележи "превод курс" LK Latysheva 2 и подходи на книга П. Нюмарк "с превода на" 3. В книгата на ЛК Latysheva се опита да реши проблема с превод равностойност на базата на разликата между "функция на текста" и "текстово съдържание". В различни ситуации на комуникация текст от един и също съдържание може да има различни функции (комуникационни длъжности). Например, като каза "Имам главоболие" може да докладва за състоянието на здравето на говорещия, за да обясни отказа си да отиде да танцува, и т.н. Напротив, текстовете на различно съдържание, могат да имат една и съща функция. Предлага се да се прави разлика между двата вида равностойност в превода: функционална, когато само възпроизвежда оригиналната функция, и функционално смислен, когато играете и функция, както и съдържание. Статията разглежда проблемите, свързани с прехвърлянето на езиковия превод на съдържанието на текста, чужд,

1 О. Каде Die Sprachmittlung ALS gesellschaftliche Erscheinung унд Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung. - Лайпциг, 1980.

2 Латишев LK Превод на курса: Превод на еквивалентността и начини да го постигне. - М., 1986.

3 Нюмарк P. подходи за превод. - Оксфорд, 1981.


в които авторът предлага да се разграничат четири типа съдържание: който е признак, съдържание сигнификативното на нивото на интерпретатора и intra>

Книгата П. Нюмарк засяга голям кръг от въпроси, които трябва да се реши на преводача по време на превод. Въпреки това, авторът се позовава на някои теоретични концепции и прави редица интересни обобщения, свързани с тълкуването на оригиналния текст и превода на оптимален вариант процедурата за подбор. Предлага се да се прави разлика между двата вида превод: "комуникативен" и "семантична". Комуникативна превод има тенденция да се представи превод на читателите същия ефект, който се среща в оригиналните читателите. Семантичната преводи се стреми да предаде контекстуален смисъла на оригинала възможно най-тясно в рамките на семантичната и синтактичната структура на целевия език. Според П. Нюмарк, с комуникативна превод преводач подобряване на оригинала, което прави историята по-логично, премахване на неясноти и тромава темпо, повторение и неяснота, коригиране на фактически грешки и резервации и т.н. В много отношения, понятието "комуникативна превод" съвпада с концепцията за "динамичен равностойност" Ю намери и "еквивалентност" Г-н Jaeger. Въпреки това, П. Нюмарк акцентира върху важността на семантичен превод, който предлага най-пълното възпроизвеждане на оригинала. Той смята, че преводачът трябва да се увери, че такова размножаване и едва след това се опитайте да направите превод по "комуникативно", т.е. по-достъпна и ефективна за тези, за които е предназначено (концепцията за комуникативен ефект запознат подробно в гл. IX).

Важна тенденция в развитието на лингвистичната теория превод очертава А. Neubert в книгата "Текст и превод" 1. Авторът прави опит да се преформулира някои проблеми с превода в светлината на разпоредбите на ТЕКСТОЛИНГВИСТИКА на. Преводачът трябва да се справя с текст (оригинал) и създава текст. Затова А. Neubert счита, че е необходимо да се отпуснат в стъпките на процеса превод за създаване на определен тип текст. Особено внимание се обръща към разбирането на текста, който е бил създаден и живее в рамките на една езикова и културна общност. В книгата подробно описва ролята на факторите на превод текстуалност като "намерение", "приемливост", "принципите на съфинансиране

1 Neubert А. Текст и превод. - Лайпциг, 1985.


-Експлоатация "," ситуацията "," информативност "," цялост "и" свързаност. " Водещата роля на текста в процеса на превод е подчертано в много от perevodovedami, но възможността за използване на понятията текстови лингвистиката по теория превод остава недостатъчно проучен. Работа А. NEUBER-, че има значителен принос за решаването на този проблем.

По-голямата част от работата върху развитието на лингвистичната теория на превода, общите теоретични проблеми на превод се счита, въз основа на по-малко или много подробно описание на преводни съответствия, трансформация, както и други подобни явления, свързани с определен чифт езици. В резултат на тези проучвания е било възможно да се формулира основната позиция е не само общи, но частни и преводни теории (вж. Гл. VI). През последните десетилетия, значително развитие и специалната теория на превода (вж. Гл. IV на и V), посветена на изучаването на някои видове преводачески работа. Такива проучвания също са допринесли за по-доброто разбиране на същността на превода като цяло и конкретизирането на някои от разпоредбите на общата теория на превода. Особено успешно се развива проучване на различните видове устен и писмен превод 1 научна и техническа литература 2.

В резултат на произведения, които са били включени в тази преглед, както и голям брой други изследвания lingvoperevodcheskih създадени предпоставките за развитието на последователна лингвистична теория на превода, на основните разпоредби от които са изложени в този урок.

* Вж. Mignard-Beloruchev RK Обща теория на писмен и устен превод. - М., 1980; Последователен превод. - М., 1969; Чернов GV Теоретико и практика на тълкуване. - М., 1978; Shiryaev AF Симултанен превод. - М., 1979; Seleskavitch D. Zur Theorie де Dolmetschens // Ubersetzer унд Dolmetscher / Hrsg. V, Кап. - Хайделберг, 1974; Тълкуване. Психологически подход към Превод // Превод / Ed. R. Brislin. - Ню Йорк, през 1976.

2 Вж. Skorohodko EF Въпроси превод на английски език на техническа литература. - Kiev, 1963; Strelkovsky GM, Латишев LK Научно-технически превод. - М., 1980; Komissarov VN Лингвистични основи на научно-техническия превод // Наръчник за научно и техническо превод. - М., 1980 - Част I; Jumpelt RW Die Ubersetzung natuiwissenschaftlicher унд Technischer литър -atur. - Berlin, 1961; Maillot J. La Traduction Scientifique et техника. - Париж, 1969 Spezialprobleme дер wissenschaftlichen унд Technischen Ubersetzung: [Beitra-GE]. - Хале (Заале), 1972.

156 2-

ГЛАВА I ПРЕДМЕТ, целите и методите на теорията на превода

Съдържание: Определението за "Теория на превода" (1 - 5). Задачи теория превод (6 - 9). Методи за изследване (10 - 13). Некоректност "untranslatability теория" (14). Превод като средство за напречно език за комуникация (15). Комуникативна равностойност на изпращане и получаване на съобщения (16 -18). Концепцията за "езикова посредничество" (19-20). Превод като един вид езикова медиация (21-25). Комуникативно превод верига (26-28). Objective-субективен характер на преводачески дейности (29 - 30). Видове адаптивна транскодиране (31-37).

1. В широк смисъл, понятието "теория на превода" контрастира с понятието "практика на превода" и обхваща всяко понятие, позиция и наблюдения относно превод практика, средства и начините на неговото изпълнение, най-различни фактори, които го пряко или косвено въздействие. С това разбиране за "теорията превод" съвпада с термина "превод".

В по-тесен смисъл, "Теория на превода" включва само действителната теоретичната част на проучвания за превод и контрастират прилагат неговите аспекти.

2. Прехвърляне - е сложен многостранен феномен, някои аспекти от които може да бъде обект на проучване на различни науки. В рамките на по превод изследва психологическите, литературни, етнографски и други аспекти на превода, както и историята на превод дейност в определена страна или страни. В зависимост от предмета на разследване може да се идентифицира психологически на превод (психологията на превод) литературен превод (теория литературно или художествено Превод) Превод етнографски, исторически преводи и т.н. Водещо място в съвременните изследвания за превод принадлежи на лингвистични проучвания за превод (лингвистика, превод), ученик на превода като лингвистично явление. Някои видове проучвания за превод се допълват взаимно, стремеж към подробно описание на работата по превод.

3. В теоретичната част на превода на лингвистиката е лингвистична теория на превода, на основните разпоредби от които се обсъждат в този урок. Оттук нататък терминът "теория превод" ще се използва за означаване на "лингвистична теория превод" без допълнително ogovo-


скала. В този смисъл, на теория превод прави разлика между "обща теория на превода", "частичен теория на превода" и "специална теория на превода."

4. общата теория на превода - раздел теория езикова превод изучава най-често срещаният модел за езикови преводи, независимо от специфичните характеристики на двойката езици, които участват в процеса на превод, метод за реализиране на този процес и индивидуалните особености на конкретния акт превод. Разпоредбите на общата теория на превода обхващат всички видове преводачески всички оригинали от всеки изходен език на друг език.

5. Обща теория на превода е част от лингвистична теория на превода, заедно със специалната теория на превода, изучаване на езикови аспекти на превод от един език на друг, на езика, както и специални преводни теории, разкривайки особеностите на текста на процеса на превод на различни видове и жанрове, както и естеството на въздействието този процес на глас и начините на изпълнение. Обща теория превод осигурява теоретична основа и определя основните понятия на частни и специални теории за превод. Частни и специална теория на превода конкретизира разпоредбите на общата теория на превода по отношение на конкретни видове и видове превод.

6. Теория на превода преследва следните основни цели:

1), за да разкрие и описват общи езикови бази трансфер, т.е. посочете кои специфични езикови системи и модели на функциониране на езици са в основата на процеса на превод, което прави възможно този процес и да определя своята същност и граници;

2) определя превод като обект на езиковото изследвания, показват, разлика му от други видове езиковото посредничество;

3) Разработване на база на класификация на видове преводачески труд;

4) описват естеството на превод еквивалентност като основа за комуникативно еквивалентност на оригиналния текст и превода;

5) да се разработят общи принципи и характеристики на дизайна на частни и специални преводни теории за езикови комбинации;

6) разработване на общите принципи на научно описание на процесите


SA превод като преводач на действие за преобразуване на оригиналния текст в целевия текст;

7) разкрива ефектите върху процеса на преводни социално-езиковите и прагматично фактори;

8) се дефинира понятието "скорост на трансфер" и разработване на принципите за оценка на качеството на превода.

7. В допълнение към теоретичните секции, лингвистика за превод включва разработването на редица практически аспекти, свързани с метода на преподаване на превод, изготвяне и използване на различни справочници и речници, методологията за оценка и редактиране на преводите, както и различни практически въпроси, решаването на което допринася за успешното изпълнение на неговите функции като преводач. Сред по-значимите приложения езикова преводи се разработят методи процес превод формализация да прехвърли част или всички функции на преводач на устройството автоматично, т.е. на (автоматично) машинния превод.

8. теория превода Езиковото е предимно описателна теоретична дисциплина ангажирани откриване и описание на обективните закони на процеса на превод, които се основават върху структурните характеристики и експлоатация правила език, които участват в този процес. С други думи, теорията на превода не описва какво трябва да бъде и това, което е, какво е естеството на това явление в процес на проучване. Въпреки това, въз основа на описанието на езиковия превод на механизма, е възможно да се формулира някои нормативни (препоръчителни) насоки, принципи и правила, методи и техники на превода, след което преводачът може по-успешно справяне с предизвикателствата, пред които е изправен. Във всички случаи, научен анализ на наблюдаваните факти предшества със стандартите и разпоредбите.

9. Регулаторните насоки, произведени от lingvoperevodcheskih проучвания могат да се използват в практиката на превода, и подготовката на бъдещите преводачи. Възможността да се използват тези насоки, да ги редактирате в съответствие с характера на изходния текст, както и условията и целите на даден акт на превод е важна част от уменията за превод. Познаване на нормативните изисквания, не означава, безсмислено, механично прилагане на тези изисквания преводач. Превод във всеки случай е творчески интелектуална дейност, vypol-36


nenie която изисква преводачът на целия комплекс от знания и умения, способността да направят правилния избор, като се има предвид съвкупността от езикови и извън езикови фактори. Разглеждане на тези фактори до голяма степен е интуитивен, в резултат на творческия акт, и избран преводачи в различна степен притежават способността успешно да се извърши процесът на превод. Високата степен на такава способност се нарича областта на превода.

10. Като езикова дисциплина, езикова теория на превода широко използва данни и изследователски методи на другите раздели на лингвистиката :. граматика, лексикография, семасиология, стилистика, социолингвистика, психолингвистика и т.н. За обща теория на превода от особено значение е и разпространяването на своите обект obscheyazykovedcheskih постулати на езика като средство за комуникация, на езика като система и като комбинация от гласови приложения на дуалността-STI единици на езика, отношението на език, за да логическите категории и явленията в реалния МВР а.

11. Преводът е средство за осигуряване на възможност за комуникация (съобщение) между хората, говорещи различни езици. Ето защо, за превода на теорията са особено важни данни комуникативни езикознание за особеностите на процеса на речта комуникация, спецификата на преките и косвените речеви актове, връзката между изрази и подтекст в отчета и на текста, контекста на влиянието и положението на комуникация в разбирането на текста, както и други фактори, определящи комуникативно поведение на лицето, ,

12. Важен метод за научни изследвания в лингвистиката, превод представлява сравнителен анализ на превода, т.е. анализ на формата и съдържанието на превода на текста по отношение на формата и съдържанието на оригинала. Тези текстове са обективните факти, достъпни за наблюдение и анализ. Превода създадена определена връзка между двете текстове на различни езици (оригинален текст и превод на текста). текстове Сравнявайки, е възможно да се покаже механизма за вътрешно прехвърляне за идентифициране на еквивалентни единици, както и за откриване на промени във формата и съдържанието, настъпващи по време на смяната на оригиналните единици еквивалентна единица на превода. Възможно е и сравнение на две или повече преводи на една и съща оригинала. Сравнителен анализ на превод позволява да разбера как да се преодолее типичните трудности на превода, свързана


Най спецификата на всеки език, както и някои от оригиналните елементи не трябва да се прехвърля в превода. Резултатът е описание на "превеждането на фактите", което дава представа за реалния процес.

13. Сравнителен анализ на превод като метод на езиковите и транслационни изследвания въз основа на предположението, че съвкупността от прехвърляния, извършени в определен хронологичен период, може да се види в резултат на оптимално решение на целия комплекс на проблеми за превод на дадено ниво на развитие на теория и практика на превода. Прилагане на метода на сравнителен анализ на разбираем за Prep трансфер също така, че в резултат на процеса на превод отразява същността си. Всеки превод е субективно, в смисъл, че всяко субективно реч сегмент, което е в резултат на акт на речта на индивида. Изберете вашия превод до известна степен това зависи от уменията и способностите на отделния преводача. Въпреки това, субективността на превод ограничено от необходимостта да се възпроизведе възможно най-точно на съдържанието на оригиналния текст, както и способността на копието зависи от обективно съществуващи и не зависи от преводача отношенията между системите и особености на функционирането на двата езика. По този начин, превод е субективно реализация преводач обективни отношения. Превод субективност не е пречка за обективен научен анализ, както и субективността на речевите сегменти не пречи на добива на обективните факти за системата на езика. В някои трансфери могат да се появят грешки изкривяват отношенията реалния характер превод между звената източник и приемник, но достатъчно количество от материала, такива грешки са лесно открити и поправени.

Сравнително изследване на превода дава възможност да се получи информация за correlativity отделен източник и целеви елементи, поради начина, по който отношенията между участващите в превода езици и извънезиковата мили фактори, влияещи върху хода на процеса на превод. Допълнителен метод за получаване на такава информация може да служи анкета информатори, които се използват като такива, които имат необходимия опит и dvujazychiem транслационно активност. информатор отстъпка процес избирателната за превод на оригиналните сегменти, Co-38


провеждане на лексикалните единици или синтактични структури, представляващи определени трудности за превод.

14. В основата на теорията на превода са общо езиковата ситуация, определи естеството на разглеждането и решаването на себе си проблеми с превода. некоректност "untranslatability теория" е демонстрирана по време на разработването на езикова теория на превода. Разглеждане на превода от гледна точка на лингвистиката ясно невъзможно да се определи пълната идентичност на съдържанието на оригинала и превода. Езикова особеност на всеки текст, се фокусира своето съдържание за конкретен езикова общност, която има само му присъщи "фон" знания, исторически и културни характеристики, той не може да бъде абсолютна пълнота на "пресъздава" на друг език. Ето защо, преводът не предполага създаването на самоличността на текста и липсата на идентичност не може да служи като доказателство за невъзможността на превода. Загубата на някои елементи от изходния текст в превода, не означава, че текстът е "непреводима": такава загуба обикновено се открива, когато е преведено и превода е в сравнение с оригинала. Не може да се играе в превода на някои от първоначалния вариант - това е само конкретен израз на общия принцип на съдържание не-идентичност на двата текста на различни езици (и ако ние говорим за "абсолютна идентичност", и двата текста в един език, състоящ се от неравно набор от езикови единици). Липсата на идентичност не пречи на трансфера да изпълняват едни и същи комуникационни функции, за изпълнението на която е бил създаден на оригиналния текст. Известно е, че съдържанието на изявленията има елементи на смисъл, че нямат стойност за съобщението и "наложена" му семантика на езиковите единици. Например, посланието "Един добър ученик не отива към клас неподготвен", очевидно има предвид не само "студенти", но и "студенти", и мъжката дума "студент" не се отнася до него. Въпреки това, в руски (както и на френски и немски) език не може да бъде да се използва съществително, не възпроизвежда вида на стойност, въпреки че не би трябвало да докладват или би било в противоречие с неговото значение, тъй като в нашия пример. Ако преведена на английски от индикация за вида на изгубена, а след това по отношение на комуникацията, тази загуба е не само от съществено значение, но дори желателно. Абсолютната идентичността на съдържанието на оригинала и превода


само невъзможно, но също така не е необходимо за целите, за които е създадена превода.

15. Вторият въпрос, който е една от предпоставките за развитието на езикова теория на превода, е да се изясни предмета на разследване. Какво е превода като обект на лингвистиката? На първо място, става дума за превода на произведенията на руски език, имаме предвид всеки текст, нещо по-различно от останалите текстове на руски език, които не са преводи. Лингвистът могат да учат на характеристиките на такива текстове, сравнявайки ги като език оригинален чуждестранни, както и с "непрехвърляем" текстове в един и същ език. От друга страна, текстът на превода е краен продукт, резултат от дейности за превод. Това "продукт" се създава по време на тези действия в процеса на транслация или чрез трансфер, така че "трансфер" може да означава специфична последователност интерпретатор действие. Поради това, в някои произведения на началния период на развитие на теорията на превода подчерта необходимостта да се разглежда като обект на изследване е динамичен аспект на превода, преводът като процес. След анализ показа, че едва ли е оправдано да се противопостави на процеса на прехвърляне на резултатите. Това е в резултат на превода е наблюдаваното реалността въз основа на които е възможно да се съди косвено и как процеса на превод е недостъпна за пряко наблюдение. Освен това, в езиково отношение е в процес на преобразуване на обичайната представа един или езикови структури в други единици, което предполага, че описанието му, се счита за начални структури или звена, както и край. В процеса на превода на оригиналните единици са на оригиналния текст, и разбира се - единица за превод. По този начин, езиковото теорията на превода е свързано както с текстовете на оригиналния език (ИЯ) и езика на превода (превод - IL), и процеса на трансформация на оригиналния текст в целевата текста. Но този подход не е достатъчен. Преводачески дейности по дефиниция е същността на процедурата, тъй като целта му е да го направи достъпно за читателите на доклада за превод, направени от автора на оригинала на друг език. С други думи, благодарение на превода, предоставена от възможност за общуване между хората, говорещи различни езици, възможността за кръстосано език комуникация. За да създадете пълен превод 40


преводачът трябва да се вземат предвид характеристиките на автора (източник) и приемниците (рецептори) информация, което означаваше, че това съобщение, своите знания и опит се отразява в реалността на съобщението, естеството и характеристиките на убеждението на хората, че адресът превод, както и всички други аспекти на комуникацията напречното език, влияят върху хода и резултата от процеса на превод. Ето защо, като се има предвид лингвистична теория на превода превод в широката рамка на междуведомствени език за комуникация и проучване на всичките му аспекти и определяне на фактори като самия език, както и на външни за езика, но пряко или косвено влияние върху избора на езиковите единици в процеса на превод.