КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Изберете правилния отговор. 1. Само един солиден психолог може да гарантира сериозен подход към терапията.
Истинско или невярно?

1. Само един солиден психолог може да гарантира сериозен подход към терапията.

2. Психолозите, които не са ангажирани с научни изследвания или преподаване, най-често действат като консултанти с различни профили.

3. Клиничен психолог прави същото като психиатър.

4. Консултантският психолог рядко третира тези, които съветва.

5. Понякога училищният психолог трябва да осигури психологическа подкрепа на някои ученици.

6. Генетичната психология изследва действието на гените.

7. Има само една теория за личността, приета от повечето психолози.

8. Психофизиолог изследва връзките, които съществуват между нервните структури и поведението.

9. Зоопсихологията се различава от етологията главно в методите, които използва.

10. Методът на наблюдение при природни условия е един от най-досадните.

11. Използването на тестове е изпитан и тестван метод, който днес вече не се съмнява.

12. Корелационният анализ позволява да се установи причинно-следствена връзка между двете променливи.

13. Промените в зависимата променлива се определят от експериментатора.

14. Контролната група е групата, в която е въведена независимата променлива.

15. Експериментиране означава изучаване на ефекта на независима променлива върху една или повече зависими променливи.

1. Заглавието на психолог

а) защитени в повечето страни;

б) не може да бъде присвоен от никое лице;

в) не може да бъде постигната без сериозна подготовка;

г) може да бъде възложена само на клиничен психолог.

2. Клиничен психолог

а) играе същата роля като психиатъра;

б) винаги работи в отделен офис;

в) се занимава само с случаи, изискващи терапия.

г) Всички отговори са неправилни.

3. Консултантски психолог

а) работи с хора, които се обръщат към него;

б) се занимава главно с такива проблеми като самоубийство или наркомании;

в) помага на организациите да намерят правилните отговори на проблемите на хората.

г) Всички отговори са правилни.

4. Педагогически психолог

а) понякога може да осигури психологическа подкрепа на студентите;

б) провежда интервюта и тестове;

в) се стреми да въведе ефективни методи на преподаване.

г) Всички отговори са правилни.

5. Генетична психология

а) проучва умственото развитие на личността;

б) се фокусира върху изучаването на децата;

в) е свързано с биологията;

г) малко се занимава с пренатално развитие.

6. Изследването на връзките между нервната система и поведението е свързано основно с

а) зоопсихология;

б) парапсихология;

в) психофармакология;

г) психофизиология.

7. Метод на изследванеа) използва специално разработени въпросници;

б) следва да се прилага на представителни проби;

в) ви позволява да получите сравнително точна картина на тази популация.

г) Всички отговори са правилни.

8. Предимствата на корелационния анализ се дължат на неговата способност

а) установяване на причинно-следствена връзка между две променливи;

б) да определи ролята на третата променлива;

в) изясняване на използваните термини.

г) Всички отговори са неправилни.

9. Хипотезата винаги се формира във формата

а) въпрос, който изследователят си поставя;

б) изявления въз основа на вече установени факти;

в) теория, основана на предсказани идеи.

г) Всички отговори са неправилни.

10. Независима променлива винаги се въвежда.

а) в експерименталната група;

б) в контролната група;

в) и в двете групи.

г) Всички отговори са неправилни.

11. В хипотезата, че "всички плъхове, повдигнати в пълна изолация, няма да се научат да минат през лабиринта толкова бързо, колкото плъховете, отгледани в нормална среда", независимата променлива е:

а) лабиринта;

б) естеството на околната среда;

в) скоростта на учене.

г) Всички отговори са неправилни.

12. При тестването на хипотезата, че "броят на завоите, направени от плъховете при движение на колело се увеличава в зависимост от количеството лекарство Х, администрирано от него", трябва да се следи

а) доза от лекарство Х;

б) броят на революциите;

в) пола на животните.

г) Всички отговори са правилни.

13. В експеримента за изследване на паметта лекотата на запомняне на субектите на предлагания материал е

а) независима променлива;

б) зависима променлива;

в) контролирана променлива;

г) междинна променлива.

14. Двойно сляпо се избягва

а) ефекта на Rosenthal;

b) ефекта на Hawthorne;

г) субективни тълкувания.

г) Всички отговори са правилни.

15. Публикуване на доклада за резултатите от експеримента

а) е необходима само в случай на убедителни резултати;

б) не трябва да съдържат описания на използвания метод;

в) не бива да предизвиква нови въпроси.

г) Всички отговори са неправилни.