КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Форми на статистическите наблюдения на държавата, доставени със системата
Списък на обектите за автоматизация

ПРИЛОЖЕНИЯ

Работите ще се извършват от работна група, съставена от специалисти на Клиента и Изпълнителя.

СТЕПЕН НА РАБОТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Методически материали за потребителите относно работата на конкретни модули и блокове.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работната и оперативната документация за системата трябва да се състои от следните документи:

- инструкции за инсталиране на софтуер;

- ръководство за потребителя;

- наръчник за администратор;

- описание на организацията на базата данни;

- програма за обучение на персонала;

1. Създаване на база данни за регистриране на пациенти и предоставени услуги

Продължителност на работа: 1-2 месеца.

Задачата на сцената е да се разработи алгоритъм за грижа за пациента.

Резултат: Подготовка на база данни, в която пациентите могат да бъдат регистрирани, счетоводни услуги и изчисления с контрагенти.

2. Инсталиране на базата данни на сървъра и инсталиране на работни станции

Продължителност на работа: 1-2 седмици.

Задачата на сцената е да инсталирате базата данни на сървъра и да инсталирате работните места на потребителите.

Резултат: Системата трябва да е готова за започване на операции в областта на поддържане на регистър на пациентите, график на лекарите, регистрация на услугите и провеждане на взаимни споразумения с контрагенти.

3. Създаване на интеграция с информационната система на застрахователната компания "МАКС"

Продължителност на работа - 1 месец.

Задачите на сцената са проучване, разработване на ТЗ за интеграция, работа по изграждане на интеграция.

Резултат: интеграция на застрахователното дружество Medialozh-Nevro IIA и застрахователното дружество MAKS.

4. Обучение на потребителите, настройка на системата

Продължителност на работа (месеци): 2 седмици.

Задачи - обучение на потребителите, извършване на настройки в системата, създаване и настройване на потребителски и аналитични отчети.

Резултат: Фазата на тестване е завършена, системата е напълно използвана, системният администратор може да я поддържа и развива независимо.

Приложение № 1. Подробно описание на изискванията за функциите, изпълнявани от Системата

Номер на артикула Потребителски профил (функция)
Икономистът
Администратор на медицински дейности
Администратор на медицинските дейности, регистратор на услуги VMP
Регистраторът на пациента (статичен)
Регистратор на пациенти (ОМК)
Регистратор на пациенти (ОМК)
Регистратор на услуги (ОМК, статистика, ОМК, Статистика, Статистика, Статистика, Научни теми)
График (търговски)
Регистратор на пациенти и услуги (commer.)
Регистратор на плащания без безналични плащания

Приложение № 2. Списък на секторните форми на държавна статистическа отчетност, както и счетоводни форми