КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

D.Zh. Ахмед Заки

Вижте също:
  1. BEKІTEMІN
  2. Подходи за управление на човешките ресурси

BEKІTEMІN

D.Zh. Ахмед Заки

BEKІTEMІN

Факултет на деканите

"___" ____________________ 2013

2012-2013 ОстрЕлный электроник Математическо-математически факултет на Бойеншова школа

ДГРІСТЕРІНІҢ К Е С Т Е С І

ТУРТИНШИ КУРС - ЧЕТВЪРТИ КУРС

KҮNІ Saғat МАТЕМАТИКА - 050601 13 mamyr - 19 mamyr
ҚАЗАҚ БсемЛІМІ - 36 студенти - Aud. ОРИЙС БУЛИМИ - 12 студенти - ауди.
DҮYSENBІ 13.25-14.15 Диференциална тенденционер + MKM, Fur, Inf, prof. З. Сюлейменов 419
14.20-15.10 Диференциална тенденционер + MKM, Fur, Inf, prof. З. Сюлейменов 419 Изчисляване на вариациите и методите за оптимизация доц. Белогуров А.П. 421
15.15-16.05 Esepteu әdістері доц. Dairbaeva L.M. 509 Диференциални уравнения + Inf prof. Dauylbaev M. 421
16.10-17.00 Көп өЛЬ високо-комплекс на taldau Nurakhmetov D. 419 Диференциални уравнения + MM, Inf prof. Dauylbaev M. 421
SEYSENBІ 13.25-14.15 Математика taldau ст.н.с. Токибелов, J. 309 Геометрия и алгебра. Дискретна математика, диференциална геометрия и топология Nurtazin A. 410
14.20-15.10 Математика taldau ст.н.с. Токибелов, J. 309 Геометрия и алгебра. Дискретна математика, диференциална геометрия и топология доц. Nurtazin A. 410
15.15-16.05 Функционален талау Доц. Шерниазов Қ. 404 Математически анализ Sikhov M. 309
16.10-17.00 Қ қ м ал ал қ қ ж же ж железопътен математик математици қ taldau + INF, IP доц. Akanbai N. 404 Математически анализ Sikhov M. 309
BEYSENBІ 13.25-14.15 Геометрията не е алгебра. Diskretti математика. Диференциална геометрия ә от топологията доц. Dosanbay P. 232
14.20-15.10 Геометрията не е алгебра. Diskretti математика. Диференциална геометрия ә от топологията доц. Dosanbay P. 232 Теория на вероятностите и математическа статистика + INF, IS Ковалева IM 323
15.15-16.05 Вариации на қисап және thiimdіlіk әdістері точки. Imanқұл T.Sh. 232 Функционален анализ Berikhanov M. 323
ZHҰMA 12.30-13.20 Методи на изчисляване доц. Dairbayeva G.M. 412
13.25-14.15 Математика қ физика теңдаулер + MKM проф. Сахаев Ш. 402
14.20-15.10 Математика қ физика теңдаулер + MKM проф. Сахаев Ш. 402 Теорията на функциите на сложните променливи Абдуахитова Г. 219
15.15-16.05 Уравнения на математическата физика + MKM prof. Сакхаев Ш. 219
16.10-17.00 Уравнения на математическата физика + MKM prof. Сакхаев Ш. 219Диспечер _______________ A.O. Koshymova

Факултет на деканите

"___" ____________________ 2013

2012-2013 ОстрЕлный электроник Математическо-математически факултет на Бойеншова школа

ДГРІСТЕРІНІҢ К Е С Т Е С І

ТУРТИНШИ КУРС - ЧЕТВЪРТИ КУРС

KҮNІ Saғat MECHANICS - 050603 13 mamyr - 18 mamyr
ҚАЗАҚ БсемЛІМІ - 36 студенти - Aud. ОРИЙС БОЛИМИ - 19 студенти - Aud.
DҮYSENBІ 13.25-14.15 Диференциална тенджера MM, MKM, INF prof. З. Сюлейменов 419
14.20-15.10 Диференциална тенджера MM, MKM, INF prof. З. Сюлейменов 419 Теоретична механика доц. Ракишева З.Б. 402
15.15-16.05 Esepteu әdістері доц. Dairbaeva L.M. 509 Диференциални уравнения + MKM Aldibekov TM 325
16.10-17.00 Геометрията не е алгебра. Diskretti математика. Диференциална геометрия ә от топологията INFO, FUR, MKM Nlutrpeys J. 309 Диференциални уравнения + MKM Aldibekov TM 325
SEYSENBІ 13.25-14.15 Математика қ Taldau + INF, MKM Kanguzhin Б. 324
14.20-15.10 Математика қ Taldau + INF, MKM Kanguzhin Б. 324 Аналитична механика и динамика на твърдо тяло Kydyrbekuly AB 323
15.15-16.05 Деформационна лента қати Дене механика Проф. Д-р мед. Iskakbayev A.I. Математически анализ ++ Inf, MKM Абдуаитова Г. 321
16.10-17.00 Математически анализ ++ Inf, MKM Абдуаитова Г. 321
SӘRSENBІ
13.25-14.15 Механика на Теореалив доц. Elgondina M.B. 419 Механика на деформиращо се твърдо тяло Iskakbayev A.I. 312
14.20-15.10 Анализ қ механика zhane қата дина динамика, Zhilisbayeva KS 419 Механика на флуидите и газовете проф. Sheryazdanov GB 312
15.15-16.05 Tұtas Orta mechanics modellі Проф. Iskakbayev A.I. 419 Модели на непрекъсната механика проф. Sheryazdanov GB 312
16.10-17.00
ZHҰMA 12.30-13.20 Дизайнът на елементарната механика доц. Т. Кунакбаев 411 Методи на изчисляване доц. Dairbayeva G.M. 412
13.25-14.15 S ұ yyқ zhne газ механика проф. Қалтаев А. 411 Геометрия и алгебра. Дискретна математика, диференциална геометрия и топология INF, MKM Kungozhin A. 419
14.20-15.10 Механика на конструктивните елементи доц. Т. Кунакбаев 412

Диспечер _______________ A.O. Koshymova

<== предишна лекция | следващата лекция ==>
За второто полугодие на учебната 2012-2013 година | BEKІTEMІN

; Дата на добавяне: 2014-01-11 ; ; Прегледи: 212 ; Нарушение на авторски права? ;


Вашето мнение е важно за нас! Дали публикуваният материал е полезен? Да | неТЪРСЕНЕ ПО САЙТА:


Препоръчителни страници:

Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2018) година. Всички материали, представени на сайта само с цел запознаване с читателите и не извършват търговски цели или нарушаване на авторски права! Последно добавяне на IP: 11.45.9.12
Повторно генериране на страницата: 0.002 сек.