КАТЕГОРИИ:


Зареждане ...

Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военна наука- (14632) Високотехнологични- (1363) География- (913) Геология- (1438) 1065) Начало- (47672) Журналистика и медии- (912) Изобретателни- (14524) Чужди езици- (4268) Компютри- (17799) Изкуство- (1338) История- (13644) Компютри- (11121 ) Готварски книги (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Механика- (1700) Медицина- (12668 ) Наука- (506) Образование- (11852) Защита на труда- (3308) Педагогика- (5571) П Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Селско стопанство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629) Юриспруденция- (1492 )

Персийската империя след реформата на Дарий І
Между 519-512 г., пресичащи Босфора и Хелеспон (Дарданелите), персите завладяват в Европа Тракия и Македония; на азиатска територия заемат северозападната част на Индия. Така, до края на VI. пр.н.е. Границите на Ахеменидската империя се простираха от реката. Индус на изток до Егейско море на запад, от Армения на север до прага на Илен на юг. Обаче скоро започна отслабването на персийската държава. По време на гръко-персийските войни (виж още, лекция 8), персите претърпяват редица големи поражения в континентална Гърция и прилепите. Под Ксеркс (480-465 г. пр. Хр.) Персийците престанали да подкрепят местните храмове (в Египет, във Вавилон) и завладяли много храмови съкровища. Ксеркс отказал титлата "цар на Вавилон", така че вавилонското царство формално престава да съществува.

Такива мерки, заедно с увеличената експлоатация на населението в сатрапи, причиниха сериозно недоволство. В V век. пр.н.е. Египет, Вавилония, Мидия, районите в Мала Азия и други държави - много панически въстания срещу персите. През 486 г. пр. Хр. израснал в Египет и получил помощ от атиняните, устоял на персийската армия до 484 тона. През същата година вавилонците се разбунтували: първо под ръководството на Белсимани и след известно време под командването на Шамашриба. През 460 г. пр. Хр. Египет отново се разбунтува под ръководството на либийския лидер Ипар. В края на 5 в. пр.н.е. в Малка Азия, Медия, Египет и други страни избухват нови огнища. През 405 г. брат му, сатарът от Мала Азия, Кир Младши, се издига срещу крал Артаксеркс II. С войските на азиатците и десет хилядната наемна армия от гърците Кир достига Вавилония, където умира в битка. Гърците, водени от генералите им, а сред тях - известният философ и писател Ксенофон, се препънаха през Арменските планини и южното Черноморие. Тази кампания показа на гърците крехкостта на силата на ахеменидите. Всички тези въстания се дължаха на факта, че по време на края на Ахеменидите персийското господство осъди жителите на подчинените държави да се съсипят.

В началото на IV. пр.н.е. Персийците са загубили Египет, който отново е завладян едва през 342 г. пр. Хр. д. В последния Ахеменид, Индия е изгубена, а в Централна Азия Khorezm, Sogdiana и Saka племена на субектите се превръщат в "съюзници" на персите. В допълнение към това, от края на 5 в. пр.н.е. Сатрапите на Мала Азия постоянно воюваха помежду си войни, в които ахеменските царе обикновено не се намесваха. Отделни сатрапи често се бунтуват срещу царя и, като разчитат на помощта на гръцките наемници, се опитват да станат независими. Накрая двореца и евнусите придобиват голямо влияние, което с помощта на конспирации елиминира нежеланите крале. Военните поражения накарали ахемедийските царе да променят радикално своята дипломация, подбуждайки някои врагове към други и прибягвайки до подкуп. По време на Пелопонеската война Персия, заинтересована от отслабването на Гърция, помагаше на Спарта и Атина. През 449 г. пр. Хр. д. Персийците принуждават атиняните, за парично обезщетение, да откажат да помогнат на бунтовните египтяни.През 358 г. пр. Хр. царят в Персия станал Артаксеркс III, който енергично предприе възстановяването на държавата в този бивш размер. Многобройни бунтове и бунтове бяха потиснати в Мала Азия, Сирия, персийското господство бе възстановено в Египет и Кипър.

Но през 337 г. пр.н.е. енергичната дейност на Artaxerxes III завършва: той е бил отровен от личния си лекар при подбуждането на съдията евнух Баго. На трона, синът на Артаксеркс III Асет, е затворен, който скоро (юни 336) е жертва на нова заговор и е убит заедно със семейството си. Сега дворцовият благородник вдигнал до командата на сатрап от Армения Кодоман, представител на страничната линия на клана на Ахемен, който взе трона името на Дарий III. Докато върхът на персийската аристокрация беше зает с интриги и преврати на двореца, на политическия хоризонт се появи опасен враг. През пролетта на 334 г. пр. Хр. д. Македонската войска на Александър поведе срещу Персия. Започна македонското завладяване на Азия.