КАТЕГОРИИ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) П Архитектура- (3434) Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Война- (14632) Високи технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Древна литература и фантастика Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Култура, Изкуство, Образование, Наука и Образование, Списания, Художествена литература (373) Култура- (8427) Лингвистика- (374 ) Медицина- (12668 ) Naukovedenie- (506) Образование- (11852) Защита на труда- ( 3308) Педагогика- (5571) P Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Олимпиада- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Инструменти- ( 1369) Програмиране- (2801) Производство- (97182) Промишленост- (8706) Психология- (18388) Земеделие- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строителство- (4793) Търговия- (5050) Транспорт- (2929) Туризъм- (1568) Физика- (3942) ) Химия- (22929) Екология- (12095) Икономика- (9961) Електроника- (8441) Електротехника- (4623) Енергетика- (12629 )

Позицията на равнината спрямо равнините на проекциите. Линиите на нивото в равнината

Вижте също:
 1. I. Съгласно позицията на амино групата по отношение на ароматното ядро.
 2. I. Социално-икономическото положение на Иран
 3. II. Завладяването на Китай от Манчус. Икономическата ситуация на страната през XVII - началото на XIX век: аграрната политика на династията Цин, особено развитието на градските занаяти
 4. URL адрес (Универсален ресурсен локатор) - низ от букви и цифри, показващи местоположението или някакъв ресурс в интернет, както и начин за достъп до него.
 5. V Еволюция на планетата Земя и нейното разположение в Слънчевата система
 6. Z е импедансът на фазовия проводник на Земята
 7. Абсолютна и относителна стойност
 8. Безусловност, относителност и конкретност на истината.
 9. Акционерно дружество като юридическо лице: процедура по учредяване, правен статут
 10. Аналитична геометрия в равнината
 11. Аналитична геометрия в равнината
 12. Аналитично изразяване на проекционната трансформация на равнината.

Линиите на нивото в равнината. Линиите с най-голям наклон на равнината (линията на наклона).

Взаимно положение с точката и линията. Определение на видимостта в чертежа.

Следи от самолета.

Позицията на равнината спрямо равнините на проекциите.

Surface. Самолет. Определение, задание и изображение на чертежа.

1. Повърхности.

Повърхността е непрекъснат набор от последователни позиции на променлива генеатрикс (линия), движеща се съгласно определен закон.

Повърхностите могат да бъдат дадени аналитично, т.е. уравнения и да се наричат ​​алгебрични или трансцендентални и графично - в чертежа.

Уравнението на повърхността е Ф (х, у, z) = 0 от n-та степен, което означава, че повърхността се нарича алгебрична n-та ред. Повърхността на първия ред е равнината.

Три точки, които не лежат на една права линия, определят разположението на равнината в пространството, за да дефинирате равнина в чертежа, трябва да имате най-малко две проекции от три точки, които не принадлежат към една права линия (фиг.2).

Образуването на равнина е подобно на образуването на сложна рисунка от точка и права линия. Равнината се проектира правоъгълно върху две взаимно перпендикулярни равнини на издатините Р1 и Р2 (фигура 1). Плоската P1, завъртана надолу около оста, се комбинира с равнината P2 и получава диаграми на две проекции от точки A9, B9, C9 и A0, B0, C0.

С "

А "А А" Б "А" а "

В "

Б А "С" А "а"

C "C" B "B"

Фиг.2 Фиг

S ' n "m" k "l"


Фиг.1


m 'n' k 'l'

Фиг. 4 Фиг. 5

ЛЕКЦИЯ 3 - 2

В определени случаи равнината може да бъде дефинирана, но не ограничена до : точка и права линия, която не принадлежи на нея (фиг.3); две пресичащи се прави линии (фигура 4); две успоредни прави линии (фигура 5); плоска фигура, например триъгълник (фигура 6) и отпечатъци (фиг. 7, 8).

Фиг. 6 Фигура 7 Фигура 8

Равномерната следа е линията на пресичане на тази равнина с равнината на изпъкналостите: с хоризонталната равнина на издатините - хоризонталната следа на равнината с предната равнина - предната следа на равнината (фиг. 7, 8).

На фигури 1, 2, 3, 4, 5, 6 са дадени равнините на общата позиция , т.е. не са успоредни и не са перпендикулярни на която и да е от равнините на издатините.

Самолетът на личното положение .

Изпъкналите равнини са перпендикулярни на една от проекционните равнини. Експлоатиращата равнина е картографирана направо в равнината, по която тя се намира

перпендикулярно. Тази линия се нарича

А ", следвайки самолета.

Хоризонтално - проекционната равнина -B "Перпендикулярна на хоризонталната равнина

С "проекции. Хоризонтална проекция -

В права, което също е

C "е хоризонтална следа на тази равнина.

A 'На този ред са разположени хоризонтално

C 'Снимка. Девета проекция на всички точки и линии на самолета.

Лекция 3 - 3

Фиг. 10 Фиг. 11

Следователно, върху челната проекция на геометрично изображение можете да изградите хоризонталната му проекция, но задната хоризонтална проекция на точка не определя нейната челна проекция, тъй като лежи върху хоризонтална проекционна линия. Хоризонтално - изпъкналата равнина може да бъде точно определена от една от нейните хоризонтални проекции. Същото важи и за челната проекционна равнина.

Отпред - изпъкналата равнина е перпендикулярна на предната равнина на издатините. Вижте снимка. 11.

Самолетите по отношение на равнините на проекциите могат да бъдат успоредни и след това те се наричат самолети равнини :

n "m"

А "Б" С "α" К "

B '

n '= m' = β

A 'C'K'

Фиг. 11 Фиг. 12

Хоризонтална - равнина, успоредна на хоризонталната равнина на издатините P1

(Фигура 11) . Фронталната проекция на тази равнина е линията, успоредна на оста на издатините о.

Лекция 3-4

Фронталната равнина на нивото е равнина, успоредна на предната равнина на издатините Р2 (фигура 12) . Хоризонталната проекция на тази равнина е линията, успоредна на оста oh.

Профил - равнина, успоредна на равнината на профила на издатините P3 .

Помнете характеристиките на линиите за лично положение:

<== предишна лекция | следващата лекция ==>
Национална политика за сигурност и стратегически насоки за развитието на националната икономика | Дефиниция и свойства на полиномите на Chebyshev

; Дата на добавяне: 2014-01-20 ; ; Виждания: 237 ; Нарушение на авторски права? ;


Вашето мнение е важно за нас! Дали публикуваният материал е полезен? Да | неТЪРСЕНЕ ПО САЙТА:


Препоръчителни страници:

Вижте също:

 1. I. Съгласно позицията на амино групата по отношение на ароматното ядро.
 2. I. Социално-икономическото положение на Иран
 3. II. Завладяването на Китай от Манчус. Икономическата ситуация на страната през XVII - началото на XIX век: аграрната политика на династията Цин, особено развитието на градските занаяти
 4. URL адрес (Универсален ресурсен локатор) - низ от букви и цифри, показващи местоположението или някакъв ресурс в интернет, както и начин за достъп до него.
 5. V Еволюция на планетата Земя и нейното разположение в Слънчевата система
 6. Z е импедансът на фазовия проводник на Земята
 7. Абсолютна и относителна стойност
 8. Безусловност, относителност и конкретност на истината.
 9. Акционерно дружество като юридическо лице: процедура по учредяване, правен статут
 10. Аналитична геометрия в равнината
 11. Аналитична геометрия в равнината
 12. Аналитично изразяване на проекционната трансформация на равнината.
ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2018) година. Всички материали, представени на сайта само с цел запознаване с читателите и не извършват търговски цели или нарушаване на авторски права! Последно добавяне на IP: 11.45.9.12
Повторно генериране на страницата: 0.006 сек.