КАТЕГОРИЯ:


Астрономия- (809) Биология- (7483) Биотехнологии- (1457) Военное дело- (14632) Высокие технологии- (1363) География- (913) Геология- (1438) Государство- (451) Демография- (1065) Дом- (47672) Журналистика и СМИ- (912) Изобретательство- (14524) Иностранные языки- (4268) Информатика- (17799) Искусство- (1338) История- (13644) Компьютеры- (11121) Косметика- (55) Кулинария- (373) Культура- (8427) Лингвистика- (374) Литература- (1642) Маркетинг- (23702) Математика- (16968) Машиностроение- (1700) Медицина- (12668) Менеджмент- (24684) Механика- (15423) Науковедение- (506) Образование- (11852) Охрана труда- (3308) Педагогика- (5571) Полиграфия- (1312) Политика- (7869) Право- (5454) Приборостроение- (1369) Программирование- (2801) Производство- (97182) Промышленность- (8706) Психология- (18388) Религия- (3217) Связь- (10668) Сельское хозяйство- (299) Социология- (6455) Спорт- (42831) Строительство- (4793) Торговля- (5050) Транспорт- (2929) Туризм- (1568) Физика- (3942) Философия- (17015) Финансы- (26596) Химия- (22929) Экология- (12095) Экономика- (9961) Электроника- (8441) Электротехника- (4623) Энергетика- (12629) Юриспруденция- (1492) Ядерная техника- (1748) Arhitektura- (3434) Astronomiya- (809) Biologiya- (7483) Biotehnologii- (1457) Военни бизнесмен (14632) Висока technologies- (1363) Geografiya- (913) Geologiya- (1438) на държавата (451) Demografiya- ( 1065) Къща- (47672) журналистика и смирен (912) Izobretatelstvo- (14524) външен >(4268) Informatika- (17799) Iskusstvo- (1338) историята е (13644) Компютри- (11,121) Kosmetika- (55) Kulinariya- (373) културата е (8427) Lingvistika- (374) Literatura- (1642) маркетинг-(23702) математиците на (16968) Механична инженерно (1700) медицина-(12668) Management- (24684) Mehanika- (15423) Naukovedenie- (506) образователна (11852) truda- сигурност (3308) Pedagogika- (5571) Poligrafiya- (1312) Politika- (7869) Лево- (5454) Priborostroenie- (1369) Programmirovanie- (2801) производствено (97 182 ) индустрия- (8706) Psihologiya- (18388) Religiya- (3217) Svyaz (10668) Agriculture- (299) Sotsiologiya- (6455) на (42831) спортист строително (4793) Torgovlya- (5050) транспорт ( 2929) Turizm- (1568) физик (3942) Filosofiya- (17015) Finansy- (26596) химия (22929) Ekologiya- (12095) Ekonomika- (9961) Electronics- (8441) Elektrotehnika- (4623) Мощност инженерно ( 12629) Yurisprudentsiya- (1492) ядрена technics- (1748)

Напречни профили земно платно

Общи понятия за земно платно

Назначаване на трасето и изискванията към него

Тема: пътно платно: основни изисквания, напречните профили. Удобства в Сибир.

SCP-2. Лекция 11-12.

Съдържание. 1

Назначаване на трасето и на изискванията за това. 1

Общи понятия за земно платно. 2

Типичен напречно сечение профил на могилата. Грешка! Bookmark не е определено.

Типично напречно вдлъбнатина профил. Грешка! Bookmark не е определено.

Земно платно отделни точки. 6

Характеристики на трасето в Сибир .............................. 0.7

Земно платно - е инженерингова строителство главно от почвата, която се намира на структурата на коловоза.

Назначаване на земно платно:

· Изравняване на повърхността на земята;

· Elastic възприятие на натиск от структурата на пистата и прехвърлянето на базата на налягането.

Изисквания за земно платно:

· Сила, т.е. пътно платно трябва да работи в еластична форма без остатъчна деформация;

· Стабилност, т.е. земното платно трябва да е устойчив срещу последиците от срязване стрес и климатични фактори;

· Ефективност;

· Устойчивост;

· Постоянно добро състояние.

Повърхността на трасето и правото на преминаване трябва да се планира така, че водата не се застояват навсякъде, и имаше свободен и бърз поток на земното платно, в противен случай земно платно подложена на деформация, която може да представлява заплаха за безопасността на движението.

Земно платно е изградена по модела и индивидуални проекти.

Основните инструменти на проекта са на надлъжни и напречни профили.

Надлъжен профил се нарича нарязани пътно платно на магистралата, разширена в самолета.

Напречният профил на трасето нарича сечение равнина, перпендикулярна на надлъжната ос.

Парчето се нарича ос на трасето в неговата brovok.

Повърхността на трасето, което държи горната структура, наречена основното място, и линията на пресичане на основните области с наклон - вежди земно платно. Разстоянието между веждите определя ширината на основната площадка. Страната на основния сайт, който не е обхванат с баласт се нарича кулоарите.

В зависимост от основната позиция платформа спрямо повърхността на земята са няколко типа напречни сечения: насипи, изрязване на запълване, нарязани-и, изрязване и попълнете ,, нула пространство.

Напречни профили земно платно са типични и индивидуално. Типично, от своя страна, се подразделят на нормалното и специален.Типични профили на нормалното - това е доказан дългогодишен опит профили операционни използвани без заплащане, обвързани с конкретни местни условия в изграждането на трасето на обичайната почвата при нормални условия.

Типични специални профили се използват в присъствието на някои местни функции. Въпреки това, те се използват относително често, например в строителството на пътно платно в планинските райони.

Индивидуални сечения са предназначени:

· В разгара на насипи и дълбочина на вдлъбнатини повече от 12 м;

· След стръмни или нестабилни склонове;

· Ако дебрите на устройството в подгизнал почви, в блата;

· В сложните условия вечно замръзналите;

· В райони с сеизмичност на 7 точки или повече;

· На склонове с голям наклон по-стръмен от 1: 3;

· По време на строителството на насипи начин струя;

Помислете типичен нормални напречни профили.

Типичен напречно сечение профил на могилата (Фигура 2)

Основният сайт е предназначен плосък когато дренаж на почвата, в противен случай:

а) на секцията в една следа във формата на трапец (виж фигура 1а) .;

б) в раздела за двоен коловоз във формата на триъгълник (фиг. 1б).

Фиг. 1 Описание на основната област на земно платно

B - ширина на основната площадка; г - ширина на тротоара; E - mezhduputnoe разстояние

В - широчина на основния сайт.

,

където б - ширината на основната нормативна сайта на един-линия на пистата на линията, в зависимост от категорията на пътя и типа на почвата; ;

- Разширяване на кривата;

E - ширина intertrack пространства;

- Разширяване intertrack пространства в кривата

Фигура 2. Типично кръст насип профил

H - височина на могилата;

Раменете са за провеждане на баласт, раздробяване склонове с баласт, за монтаж на знаци и пътуване, комуникационни устройства и контакт система за поставяне на материали, инструменти за намиране на хора по време на преминаването на влакове.

Наклон наклон пътно платно определя от условията за неговата устойчивост; зависи от вида на почвата и наклона на височина характеризира с образуване на наклон на наклона към хоризонталата, т.е. (Където H - височина на склона, и - създаването си, п - индекса на наклона).

1: п = (1: 0.1 - 01:40). Типично наклон - 1: 1.5

.Rezerv Използва за получаване на почвата в насип тялото, ако дренаж на почвата, и отвеждане на водата. Ако почвата не е източване, резерв вместо построена отводнителни канавки за страна на планината. Берма, минимална ширина 3 м, е да се гарантира стабилността на насипа и да го предпази от подкопаване на подметката. За да се запази водата възможно най-бързо и да продължи да тече от пътно платно, направено оформление и напречни наклони към областта в напречната профил: берми (0.02-0.04), в долната част на резервата (0.02), но ширината на резервите за на дъното на повече от 10 метра, за да се избегне прекомерното дъно проникване даде едностранен пристрастия.

<== Предишна лекция | На следващата лекция ==>
| Напречни профили земно платно

; Дата: 01.15.2014; ; Прегледи: 184; Нарушаването на авторските права? ;


Ние ценим Вашето мнение! Беше ли полезна публикуван материал? Да | неТЪРСЕНЕ:


Вижте също:ailback.ru - Edu Doc (2013 - 2017) на година. Тя не е автор на материали, и дава на студентите с безплатно образование и използва! Най-новото допълнение , Al IP: 11.45.9.24
Page генерирана за: 0.048 сек.