Авиационно инженерство Административно право Административно право Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професията „психолог” Въведение в икономиката на културата Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидравлични машини Културология Медицина Психология икономика дескриптивна геометрия Основи на икономически т Oria професионална безопасност Пожарна тактика процеси и структури на мисълта, Професионална психология Психология Психология на управлението на съвременната фундаментални и приложни изследвания в апаратура социалната психология социални и философски проблеми Социология Статистика теоретичните основи на компютъра автоматично управление теория на вероятностите транспорт Закон Turoperator Наказателно право Наказателно-процесуалния управление модерна производствена Физика Физични феномени Философски хладилни инсталации и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на предприятията Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Развитие на икономиката на ЕС Спешни ситуации ВКонтакте Однокласници Моят свят Facebook LiveJournal Instagram
border=0

Пример 9.4

Нека бъде дадена верига (Фиг. 9.5, а ), съдържаща един логически елемент И, ИЛИ, НЕ и два елемента на закъснение (маркирани с Z на диаграмата), на входа на които е даден сигнал х. Означаваме вътрешното състояние на закъсненията съответно q 1 и q 2 .

Тогава, в съответствие с правилата, формулирани по-горе за избраните върхове на схемата, можете да напишете:

След отстраняването от първоначалната схема на закъснение се пристъпва към схемата, представена на фиг. 9.5, b . Той изпълнява следните функции:

следователно, каноничните уравнения на автомата ще имат формата:

Сега можете да изградите, за да представите тези уравнения под формата на таблица със стойности:

След това се изгражда таблица от автоматични команди, подобна на тази, разглеждана в Пример 9.1. Неговите редове и колони съответстват на входните символи x (t i ) и състоянията на предишния тактов цикъл ( q 1 ( t i - 1 ), q 2 (t i - 1 )). Клетките съдържат състоянията на текущия тактов цикъл ( q 1 ( t i ), q 2 ( t i )) и стойността на изходния символ y ( t i ). Веднага въвеждаме нова нотация за вътрешните състояния на автомата (q ( p ) = ( q 1 , q 2 )): q (0) = (00), q (1) = (01), q (2) = (10), q (3) = (11). След това най-накрая ще получим таблицата с автомата:

Решаването на проблема за синтеза на автомат от логически елементи и елементи на забавяне се извършва в обратен ред: изгражда се система от автономни канонични уравнения; функциите на автомата са представени под формата на таблица или диаграма; съдържа системата от булеви функции, описващи работата на автомата; върху него - набор от логически елементи и връзката между тях, и накрая, те въвеждат елементите на забавяне. По този начин, теорията на автомата позволява да се разработят алгоритмични методи за прехода от етапа на описване на естеството на трансформациите, които краен автомат трябва да приложи към специфични решения на вериги, въз основа на използването на обсъжданите по-горе елементи. Това, от своя страна, дава възможност да се формализира задачата за проектиране на нови машини с крайни състояния за решаване с помощта на друга машина с крайни състояния, по-специално компютър. Подобна технология наистина съществува и се използва широко в практиката на създаване на нови устройства.

Вижте също:

Пример 2.2

Характеристики на устройствата за съхранение

Нормални марковски алгоритми

Предаване на серийни данни

Пример 4.4.

Връщане към съдържанието: Теоретични основи на компютърните науки

2019 @ ailback.ru